Sundsvalls kommun

Första informationsbrevet om Fritt val hemtjänst till befintliga hemtjänstkunder

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 09:46 CET

Nu skickas det första informationsbrevet hem till samtliga av kommunens hemtjänstkunder som bor hemma. Brevet innehåller information om att Sundsvalls kommun inför Fritt val inom hemtjänsten och det kom med posten under måndagen den 19 mars.

- Många har hört av sig till oss och efterfrågat information om vad valfrihetssystemet innebär, säger enhetschef Anne Christine Burman.

I brevet kan man läsa att kommunen inför Fritt val inom hemtjänsten till hösten 2012 och att alla kommer att bli erbjudna möjligheten att göra ett omval när kommunen går in i systemet. För den som inte gör ett aktivt val händer ingenting utan man behåller den hemtjänst man har idag. Den som vill välja kan börja göra det från och med 1 september i år, men valet träder tidigast i drift från och med den 1 oktober. Fram till dess behåller man sin nuvarande hemtjänst. Eftersom servicehusen för närvarande inte ingår i Fritt val hemtjänst får de som har hemtjänst och bor i servihus inget brev hemskickat till sig.

- I dagsläget valde vi att bara skicka informationsbrev till dem som har hemtjänst och bor kvar hemma. Det hade förmodligen blivit förvirrande om vi också skickat brevet till boende på servicehus då dessa för närvarande inte ingår i gruppen som kommer att få välja sin hemtjänstutförare, säger Anne Christine Burman.

Socialtjänsten satsar på kommunikation och öppenhet

Brevet är ett exempel på den satsning på kommunikation som socialtjänsten just nu gör.

-  Vi tror på att nycklarna till framgång för vårt omställningsarbete är kommunikation, diskussion och meningsskapande, säger socialdirektör Peter Löthman.

Under året genomförs en rad olika aktiviteter för att säkerhetsställa att alla som berörs av förvaltningens omställning ska känna sig trygga och delaktiga i förändringsarbetet. Bland annat får alla pensionärs- och intresseorganisationer boka in träffar för samtal och information kring Fritt val i hemtjänsten med representanter för kommunen. För medarbetarna startade en liknande intern ”dialogturné” redan i höstas

- Vi har valt att kalla träffarna för dialogturné eftersom vi gör en resa ut till olika arbetsplatser och geografiska områden i kommunen. Vi vill möta människor där de är, säger socialdirektör Peter Löthman.

Hittills i år har fyra av sju interna dialogträffar genomförts och för pensionärsorganisationerna har man haft fem träffar. Målet för träffarna är att människor ska få ta del av aktuell information, möjlighet att ställa sina frågor och framförallt få en chans att prata om hur omställningsarbetet berör just dem.  

- Vi ser gärna att fler tar chansen och bokar in en träff med oss, säger Peter Löthman. Samtalen vi har med både kunder och medarbetare är otroligt givande och vi möter många kloka tankar och funderingar som vi kan ta med oss i arbetet med vår nya organisation.

Nyhetsbrev till näringslivet och pensionärsorganisationerna

Förutom dialogträffar skickas också nyhetsbrev med aktuell information till kommunens samtliga pensionärsorganisationer och till intresserade företag och näringslivsorganisationer. Till näringslivet skickas nyhetsbreven elektroniskt via e-post medan pensionärsorganisationerna får sina via brevutskick. Den som vill prenumerera på näringslivets nyhetsbrev kan gå ut och anmäla sitt intresse på  www.sundsvall.se.

Fler kanaler där man kan ta dela av socialtjänstens omställningsarbete är bland annat Peter Löthmans blogg på www.sundsvall.se och hans Twitterkonto @Plthman. Man kan också söka på Sundsvalls kommun på Youtube för att se våra filmer om omställningsarbetet.

Kontaktpersoner:

Peter Löthman, socialdirektör
Tel. 060 - 19 10 89
Mobil: 070- 33 95 801
E-post: peter.lothman@sundsvall.se

Anne Christine Burman, enhetschef
Handläggningsenheten
Tel. 060- 19 10 58
Mobil 070- 59 80 162
E-post: anne-christin.burman@sundsvall.se