Retail Innovation AB

Första kontrollenheterna för kassaregister certifierade

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 15:59 CEST

Idag har Retail Innovations kontrollenheter CleanCash® Typ A och Typ B blivit de första att certifieras  av  Scandinavian  Certification  Center  (SCC).

Certifieringen  innebär  att leveranser av  certifierade kassaregister (kassaregister + kontrollenhet) till den svenska marknaden kan påbörjas med start under augusti 2009.  Retail Innovations grundare, Thomas Gaterud och Hans Schröder säger:

-  "Vi  glädjer  oss  åt  alla  våra  kunder  som  noggrant  och ambitiöst  anpassat  sina kassasystem till Skatteverkets föreskrifter och som nu får möjligheten att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster på en marknad med mycket stora behov.".

Utvecklingen av CleanCash® har skett i Sverige och all produktion sker i samarbete med det svenska företaget PartnerTech.

De flesta förekommande kassaregister på den svenska marknaden är idag anpassade till CleanCash®. Kontrollenheterna har testats i fält under de senaste 10 månaderna i nära samarbete med ledande tillverkare av kassaregister och för närvarande  finns ca 2.500 icke certifierade kontrollenheter installerade  hos  slutkunder  runt om i Sverige med verifierad problemfri drift. Dessa kommer successivt att bytas ut mot certifierade enheter under hösten 2009.

CleanCash® erbjuder, som enda kontrollenhet, största möjliga säkerhet genom utskrift av Skatteverkets kontrollkod på kassakvittot. Kassakvittot får därmed en "äkthetsstämpel", något som säkert kommer att uppskattas av allmänheten som starkt ogillar misstanke om fusk och svarta pengar vid köp av varor och tjänster.  Tack vare kontrollkoden på kvittot kommer också förekommande kontroller att kunna ta mindre tid i anspråk från näringsidkarens ordinarie verksamhet.

För ytterligare information:

Kontakta Thomas Gaterud eller Hans Schröder tel: 08 - 50 66 55 40.

Bakgrund

Den  som säljer varor eller tjänster mot  kontant betalning måste från och med den 1:a januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

Ett certifierat kassaregister i lagens mening är ett kassaregister som är kopplat till en certifierad kontrollenhet. Kassaregistret ska även ha en tillverkardeklaration som visar att det uppfyller alla krav i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:1.

Retail  Innovation AB är en kassasystemsneutral leverantör av certifierade kontrollenheter under varumärket CleanCash®. Företaget arbetar även med säkra lösningar för kontant- och transaktionshantering inom butiks- och bankbranschen.