Compare Karlstad

Första kvalitetssäkringstjänsten via Sjunet nu i drift på Compare Testlab

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 16:50 CET

Den första kvalitetssäkringstjänsten för vård och omsorg har nu tagits i drift på Compare Testlab. Tjänsten EASY (Enterprise Audit System) levereras av ÅF via Sjunet till svenska kommuner och landsting på uppdrag av Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.

"Detta är ett första steg mot att etablera Compare Testlab som ett nationellt testcenter för att kvalitetssäkra och certifiera applikationer inom svensk hälso- och sjukvård", säger Sven Wedemalm på Compare Testlab: "Vi har infrastrukturen som behövs för robusthet och redundans, vi har kompetensen och resurserna som krävs genom Compare-företagen och samverkan med Karlstads universitet - och vi kan nu med den första referenstjänsten visa att Compare Testlab kan nyttjas på distans via Sjunet med hög säkerhet och tillgänglighet".

"Sjunet är ett öppet och kvalitetssäkrat kommunikationsnät för informationsutbyte mellan användare inom vård och omsorg i hela landet", förklarar Leif Carlson på Sjukvårdsrådgivningen SVR AB som ägs av Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) och har till uppgift att utveckla gemensamma IT-stöd för god och säker vård. Idag erbjuds ett 100-tal tjänster via Sjunet - framför allt överföring av journaldata, röntgenbilder, kliniska ronder via videokonferens och E-recept.

Men nu finns också ett storskaligt granskningsverktyg - EASY (Enterprise Audit System) - som är ett stödsystem för kvalitetssäkring och efterlevnadskontroll av tjänster som utvecklats och levereras av ÅF i Karlstad via Sjunet. "Genom att förlägga driften av tjänsten till Compare Testlab kan vi dra nytta av den infrastruktur som finns där med allt från säker tillgänglighet via Sjunet till samordningsvinster när fler leverantörer kan erbjuda sina tjänster från ett oberoende testcenter", säger Carl-Magnus Eriksson på ÅF i Karlstad.

EASY installades på Compare Testlab i september och har testkörts till slutet av december inför den stora utrullningen under 2010 till användare inom vård och omsorg över hela landet. "Vi är mycket nöjda med såväl stödsystemet från ÅF som hur det fungerar på Compare Testlab", säger Leif Carlson.

Samtidigt kan ÅF nu erbjuda EASY till andra kunder och andra branscher: "Alla stora organisationer - såväl privata som offentliga - behöver hantera och kontrollera att regelverk verkligen efterlevs i och utanför verksamheten för att behålla förtroendet bland kunder och eventuellt utfärdade certifikat", förklarar Carl-Magnus Eriksson och tillägger: "Ju fler som delar på utvecklingskostnaderna - desto bättre är det för alla parter".

....

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av den nationella IT-strategin för vård och omsorg - en unik satsning som alla vårdens aktörer står bakom. Målet med IT-strategin är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården.

Läs mer om Sjukvårdsrådgivningen SVR: http://www.svrinfo.se/
Kontakt: info@sjukvardsradgivningen.se, telefon 08-452 7160

Sjunet är ett logiskt datanät (MPLS VRF) som drivs av nätoperatören TDC. Informationssäkerheten upprätthålls genom särskilda granskningsrutiner. Sjunet är inte anslutet till Internet och det finns därför möjligheter att ställa krav på och kontrollera samtliga anslutna organisationer och företag.

Läs mer om Sjunet: http://www.svrinfo.se/Projekt-tjanster/Sjunet/
Kontaktperson: Leif Carlson, Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, telefon 08-452 7340

EASY är ett storskaligt granskningsverktyg för att följa upp efterlevnad av regelverk i en verksamhet eller i olika system. Många använder systemet EASY för att testa och verifiera tekniska system mot en definierad kravspecifikation eller anpassade checklistor för hur systemen skall vara konfigurerade.

Läs mer om ÅF: www.afconsult.se
Kontaktperson: Carl-Magnus Eriksson, ÅF (Test & Verifiering), telefon 010 505 59 08

Compare Testlab är ett center för oberoende test av programvaror och en gemensam resurs för ICT-företagen som främjar affärs- och kompetensutveckling inom test. Compare Testlab stärker ICT-näringen i regionen inom test genom samverkan mellan näringsliv, offentlighet och akademi.

Läs mer om Compare Testlab: http://www.compare.se/index.asp?id=6363&typ=&lang=
Kontaktperson: Sven Wedemalm, Compare Testlab (Sätterstrand, Hammarö), telefon 0705-28 38 28