Turistrådet Västsverige

Första mötesindustriveckan genomförs i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2012 14:54 CET

På måndag öppnar den allra första Mötesindustriveckan. Under tre dagar, 5-7 mars, träffas omkring 400 politiker, rektorer, forskare och representanter från organisationer och näringsliv i Sverige för att ta del av seminarier och personliga möten.

— Västsvenska Turistrådet har antagit en ambitiös affärsplan för hur vi vill hjälpa alla de som har möjlighet att bjuda in till ett möte i vår region. Arbetet började redan 2004 och vi fokuserar på att sprida den kunskap som länge funnits i Göteborg ut i vår övriga region, säger Carin Klemetz. En forskare eller företagare som är med i en organisation som bor i Borås, Skövde, Tibro eller Lysekil vill, om han/hon ska stå som värd för mötet, gärna ha det ”hemma hos sig”. Därför är det så viktigt att hjälpen att värva mötet finns nära dem!

Många möten genereras i högskolevärlden. Utöver turism och hotellnätter innebär det för orter som Borås, Trollhättan, Skövde och Göteborg att högskolans varumärke stärks, den blir mer attraktiv och lockar både forskare och studenter.  Staden blir ännu mer attraktiv att bo och leva i.

—  Vi är både glada och stolta för att Mötesindustrin i Sverige valt att lägga sitt första stora mötesforum här i Västsverige. Vi har självklart varit aktiva inför detta beslut och lyft fram all den kompetens som finns här hos oss exempelvis världsledande forskning, men också visat på att vi kommit långt både i ett nationellt och internationellt perspektiv i arbetet med att bygga vår egen mötesindustri, säger Gunilla Mitchell, VD på Västsvenska Turistrådet.

Västsvenska Turistrådet har tagit initiativ till att lyfta upp frågan kring mötesindustriutvecklingen i vår region av flera skäl. Fler möten ger fler besökare och innebär också mer resande under hela året. Västsvenska Turistrådet ser fram emot en årligen växande Mötesindustrivecka som sätter fokus på värdet av konferenser och kongresser i regionen.

Läs mer om programmet på Mötesindustriveckans hemsida  (www.motesindustriveckan.se)

För mer information
Gunilla Mitchell, VD 031-81 83 11
Carin Klemetz, Affärsutveckling Mötesindustrin 031-81 83 09

Om Västsvenska Turistrådet 

Västsvenska Turistrådet är Västra Götalandsregionens helägda bolag med ansvar för att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination. Uppdraget bedrivs utifrån de övergripande målen om hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Målsättningen är att bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade och mest inkomstbringande region. Under 2010 uppgick turistomsättningen i Västra Götalands län till nära 34 miljarder och bidrog till 26 000 helårssysselsatta.