Compare Karlstad

Första nationella e-tjänsten som testats av Nordic MedTest nu i drift

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 06:05 CET

De första landstingen har nu driftsatt sina lösningar för att skicka läkarintyg elektroniskt till en ny nationell tjänst, där invånaren kan hantera och skicka sina intyg till Försäkringskassan. Intygstjänsten har testats av Nordic MedTest som oberoende part mellan systemleverantörer, vårdgivare och (i det här fallet) Försäkringskassan.

Först ut i landet med tjänsten är Landstinget i Kalmar län, Landstinget Kronoberg , Landstinget i Jönköpings län och Region Skåne. Målet är att alla landsting och regioner ska driftsätta den nationella intygstjänsten.

Bilden: Intygstjänsten bygger på att informationsöverföringen mellan flera olika system från olika leverantörer ska kunna fungera säkert.

Med den nya tjänsten kan invånaren läsa, skriva ut, spara och skicka vidare sina läkarintyg elektroniskt till Försäkringskassan via ”Mina Intyg” i Mina vårdkontakter (1177 Vårdguidens e-tjänster). Detta gör det snabbt, enkelt och säkert för invånaren vid exempelvis en ansökan om sjukpenning via webben.

Uppdraget har ingått som en del av överenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) kallad Sjukskrivningsmiljarden. Projektet Intygstjänster 2013 som tagit fram lösningen har gjort det i samarbete med Försäkringskassan för att göra hela processen vid en sjukskrivning enklare.

På uppdrag av Sveriges landstings- och regioners gemensamma bolag Inera AB testar Nordic MedTest den nya intygstjänsten - initialt tillsammans med två leverantörer av journalsystem (Siemens och Cambio), fyra vårdgivare (Landstingen i Kalmar län, Kronoberg och Jönköpings län samt Region Skåne) och Försäkringskassan.

"Därefter hoppas vi att få förtroendet att testa intygstjänsten även för övriga landsting och regioner", säger Göran Karlström på Nordic MedTest.

Nordic MedTestär en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från innovationsmyndigheten VINNOVA och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

"Precis som vi tänkt oss Nordic MedTest"

Intygstjänsten är det första stora kommersiella testuppdraget som genomförs enligt intentionerna med Nordic MedTest som öppet och leverantörsoberoende testcenter för vård-IT (e-hälsa). 

"Ett stort och komplext testuppdrag som visar att Nordic MedTest har blivit precis som vi tänkt oss - genom att skapa en unik testmiljö och knyta till oss kvalificerad testkompetens kan vi som oberoende part testa hur system från olika leverantörer fungerar tillsammans hos olika vårdgivare", fortsätter Göran Karlström.

Nordic MedTest har en komplett testmiljö för vård-IT för att stödja verifiering av nationella tjänster - i det här fallet från vårdgivarnas journalsystem (Siemens Melior och Cambio Cosmic) via nationella tjänsteplattformen (en nationell teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar integrationen mellan olika IT-system inom vård och omsorg) till Försäkringskassans system för sjukskrivningar.

Testmiljöer på Nordic MedTest för systemtest och systemintegrationstest går att nå externt via Internet eller Sjunet (ett separat och kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vård och omsorg). End-to-end verifiering kan av säkerhetskäl bara göras via Sjunet som leverantörer inte har access till.

Testerna utförs initialt mot en "stubbad" miljö men lyfts efter att dessa är OK till den riktiga testmiljön - i detta fall mot intygstjänsten. Testaren behöver bara byta logisk adressat för att växla från stubbat till riktig testmiljö.

"Utan denna avancerade testmiljö och förtroendet för oss som oberoende part hade vi aldrig fått ett sådant här bra och lyckat samarbete mellan systemleverantörer, vårdgivare och Försäkringskassan", konstaterar Göran Karlström.

Bättre service till lägre kostnad

Intygstjänsten är ett av flera initiativ för nationella tjänster inom e-hälsa. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan effektiviserar hanteringen och ökar kvaliteten på läkarintygen.

Samtidigt förbättras stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen – invånaren, läkaren och annan sjukvårdspersonal samt handläggaren. Detta stärker rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting.