Bona

Första omgången produkter från Bona får godkännande av DIBt för låga utsläpp inomhus

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:46 CEST

Bona, det marknadsledande företaget inom lacker och ytbehandlingar, har tagit ännu ett steg mot hållbarhet. De första omgångarna produkter från Bona har testats och tilldelats DIBt:s certifiering för god luftkvalitet inomhus. Vi är stolta över att ha fått ännu ett erkännande i vårt ständiga arbete för bättre och säkrare produkter. 

DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) är den myndighet som har utsetts till att ansvara för säkert byggande och god luftkvalitet inomhus i Tyskland. Sedan januari 2011 måste alla golvtäckprodukter som används i nya installationer i Tyskland, till exempel lacker och beläggningar, godkännas av DIBt. Den nya tyska lagstiftningen har branschens hårdaste bestämmelser och säkerställer god luftkvalitet inomhus när det gäller utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och aldehyder. Alla produkter som Bona skickade in i den första omgången tester hos DIBt blev godkända.

Med den nya lagstiftningen görs ett försök att minska luftföroreningarna inomhus och sätta fokus på hälsa och komfort för de personer som ska använda golvet. Detta är starten på en ny era där lagstiftningen sätter golvägaren och konsumenten i fokus.

- Den nya lagstiftningen visar tydligt att miljötrenderna inom ytbehandling är på väg mot bättre hälsa för golvanvändarna och bättre luftkvalitet. Detta ligger i linje med vår utveckling och vi ställer oss helt bakom det tyska initiativet, säger Arne Wallin, miljöchef vid Bona.

Bonas proaktiva utveckling bygger sedan länge på att sätta hälsa och miljö i centrum för allt vi gör och utvecklar. Vi fokuserar ständigt på att hitta nya lösningar som skapar bättre luftkvalitet inomhus och bättre arbetsförhållanden för hantverkare.

Bona har varit ett pålitligt namn inom behandling av trägolv i nästan 100 år. Hantverkare i mer än 50 länder över hela världen förlitar sig på produkter från Bona i sin verksamhet. En komplett lista över produkter som har blivit godkända av DIBt finns på bona.com/dibt

Fakta om DIBt

DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) är den myndighet som har utsetts att ansvara för säkert byggande och god luftkvalitet inomhus i Tyskland. DIBt ligger i Berlin och ingår i EOTA (Europeiska organisationen för tekniskt godkännande). Den viktigaste uppgiften för DIBt är att bevilja tekniskt godkännande för byggprodukter som garanterar att de är säkra att använda. Huvudmålet och syftet för DIBt är att se till att hälsokraven följs samt att främja säkert och innovativt byggande.

För mer information kontakta:

Björn Saalbach, Vice President and Director Division Finishing
Telefon: +46 736 557 557
E-mail: bjorn.saalbach@bona.com

Arne Wallin, Manager Environmental and Regulatory Affairs
Telefon: +46 40 38 55 75
E-mail: arne.wallin@bona.com

Bona AB är ett familjeägt bolag grundat 1919 som har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige. Bonas affärsidé är att tillhandahålla produkter för installation, underhåll och renovering av trägolv under hela golvets livslängd. Bona är marknadsledande inom lacker och golvvårdsprodukter med världsomspännande försäljning och dotterbolag i 18 länder. Koncernen har ca 500 anställda världen över och omsättningen 2010 uppgick till ca. SEK 1,3 miljarder.  www.bona.com