Verisec

Första ordern för Verisec i Nederländerna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 07:35 CET

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar i dag att man slutit ett första avtal i Nederländerna med en aktör inom finanssektorn. Det är en mindre order som avser Verisecs egenutvecklade teknik Freja Mobile, en produkt som gör mobilen till en enhet för säker digital identifiering.

Kunden, som verkar inom finansbranschen, hanterar mycket känsliga personuppgifter. Med säkra digitala identiteter och stark identifiering ökar säkerheten för den data som hanteras och dessutom skapas bättre förutsättningar för fortsatt digitalisering av kundens affärsmodell.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Även om affären i sig är relativt liten, tycker jag att varje affär i de nyetablerade regionerna är ett steg i rätt riktning. I detta fall fick vi affären i stenhård konkurrens där Freja-produkterna visade på överlägsen teknik, och vår teknikavdelning kunde snabbt sätta upp testmiljöer som kortade ner säljcykeln. Min förhoppning är att genom relationerna som skapades med systemintegratören, kunna bygga vidare ett partnerskap som har visat sig speciellt värdefullt i vissa regioner.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com