Axlon International AB

FÖRSTA ORDERN FRÅN VISMA RETAIL

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 08:49 CEST

Axlon AB har mottagit den första ordern på AxlonRS inom ramen för avtalet med Visma Retail. Ordern omfattar fyra system.

I december 2008 ingick Axlon Group AB:s (publ) dotterbolag Axlon AB och Visma Retail AB avtal om att bli exklusiv återförsäljare av AxlonRS i Norden. Visma Retail kommer aktivt att marknadsföra och sälja kontanthanteringssystemet AxlonRS samt ansvara för installation, utbildning och eftermarknad. Avtalet löper initialt över tre år och innefattar väsentliga volymåtaganden.

- Samarbetet med Visma Retail har under årets första månader kommit långt och det är roligt att vi redan nu kan börja se resultatet av vårt gemensamma arbete, säger Tomas Ringström, vd för Axlon AB.

Bromma 2009-04-09

För mer information, kontakta:
Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706-49 95 90

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Axlon Pressrelease 2009-04-09.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Axlon Group

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av hög kapacitet, enkel integration och hög säkerhet.