Sveriges Centrum för Nollenergihus

Första passivhuscertifierade byggnaden i Värmland

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 10:39 CEST

I Karlstad byggs nu en förskola i Alster enligt de svenska passivhuskriterierna. Byggnadens handlingar har granskats av Sveriges Centrum för Nollenergihus som nu certifierat byggnaden.

På teknik och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun och på Skanska är man nu mycket nöjda.

- Vi var hela tiden inställda på att byggnaden skulle certifieras som passivhus, men först efter det vi sett över handlingarna och korrigerat vissa delar blev certifieringen klar, säger projektledaren Tomas Karlsson. Att bygga enligt kraven för passivhus innebär att vi framtidssäkrar vår byggnad för framtida energipriser. Dessutom går vi som kommun i bräschen för en utveckling mot hållbart byggande i vår region. Genom våra projekt startas en läroprocess för hållbart byggande hos alla de som är engagerade i våra byggprojekt.

Alsters förskola beräknas använda enbart 20 kWh/m2 elenergi för byggnadens drift, uppvärmning och varmvatten enligt de referensvärden för normal användning som tillämpas i kriterierna. Detta är långt under byggreglernas minikrav på 75 kWh/m2. Uppvärmningen sker via en värmepump. Men inte nog med det, därtill försörjs byggnaden med egen el från 145 m2 solceller som på årsbasis beräknas producera 16 kWh/m2 elenergi. Det innebär att byggnaden i genomsnitt nästan blir självförsörjande och om byggnaden försörjts med ännu lite mer egenproducerad el skulle den kunnat klassas som nollenergihus.

För att klara passivhuskraven har byggnaden mer isolering än normalt, tack vare ett omsorgsfullt arbete har man lyckats med en tätare vägg- och takkonstruktion än kravet och ett ventilationssystem som inte bara återvinner värme utan också som anpassar luftflöden till de behov som gäller för stunden. Därför är också ventilationen avstängd under natt och helg när byggnaden inte används.

Trots att förskolan är i ett plan och har en form som inte är optimal för låg energiförbrukning har man lyckats hålla nere energiförbrukningen med avseende på uppvärmning.


Mer information:

Tomas Karlsson, Karlstad Kommun. Tel: 070-5887310

Lisa Falkenström. Skanska. Tel: 010-448 67 76 

För information om passivhuscertifiering: Eje Sandberg, Sveriges Centrum för Nollenergihus. Tel:  0708-491287

 

 

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN), är en medlemsbaserad intresseförening med syfte att främja utvecklingen av energieffektivt byggande. Läs mer på www.nollhus.se