BioInvent International AB

Första patienten behandlad i BioInvents fas I-studie av läkemedelskandidaten BI-505 mot multipelt myelom

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 09:04 CET

Lund, Sverige — 4 januari 2010 —

BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade idag att den första patienten har doserats i en öppen, doseskalerande fas I-studie av företagets antikropp BI-505 på patienter med framskridet multipelt myelom.

Fas I-studien skall undersöka säkerhet, farmakokinetik och farmakodynamik i syfte att bestämma den optimala dosen av antikroppen för en kommande klinisk fas II-utveckling. Studien omfattar 30-40 patienter. Patienterna kommer att behandlas med intravenösa doser av BI-505 varannan vecka under en 28-dagarsperiod, med möjlighet att förlänga behandlingen fram till dess att sjukdomsförloppet (eventuellt) på nytt förvärras. Studien genomförs vid flera kliniker i USA under ledning av välrenommerade experter på multipelt myelom.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food & Drug Administration) godkände föregående år BioInvents ansökan om att genomföra en klinisk prövning av BI-505 i USA. BI-505 har dessutom erhållit ”Orphan Drug Designation” (särläkemedel) i USA och Europa för indikationen multipelt myelom.

BI-505 är en human antikropp som tagits fram från BioInvents antikroppsbibliotek n-CoDeR® baserat på dess förmåga att binda till en tumörassocierad receptor (adhesionsmolekylen ICAM-1) och inducera programmerad självdöd ”apoptos” i tumörceller. Prekliniska resultat har visat att substansen även aktiverar kroppsegna (Fc:Fc gamma receptor beroende) anti-tumörmekanismer och bekämpar cancer mer effektivt än existerande läkemedel.

Svein Mathisen, VD för BioInvent, säger i en kommentar: ” Det är glädjande att de kliniska studierna av BI-505 nu har kommit igång på allvar. Vi tror att BI-505 kan fylla ett stort medicinskt behov och bli ett viktigt behandlingsalternativ för multipelt myelom.”