Arbetsförmedlingen

Första Plusjobben till Vägverket

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 16:00 CEST

Vägverket kommer från och med 1 januari 2006 erbjuda över 600 Plusjobb inom vägtransportsektorn. AMS generaldirektör Bo Bylund och Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö har träffat en överenskommelse om att under perioden 2006 – 2008 erbjuda Plusjobb med en längd av högst 24 månader.

Genom Plusjobben kommer Vägverket att anställa bland annat resvärdar. Vägverket kommer att erbjuda kommuner och länstrafikbolag att nyttja dessa resurser i arbetet med till exempel säkrare skolskjutsar och en mer tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade och äldre.

- Vi kan med detta ge resande ett plusvärde genom ökad trygghet och utökad service samtidigt som arbetsmiljön för chaufförerna blir bättre. Plusjobben bidrar till att nå målet om tillgänglig kollektivtrafik år 2010. Bättre bemötande och personlig service är viktigt och det stärker kollektivtrafikens konkurrens- och attraktionskraft, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

- Nu får 600 personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att komma in i arbetslivet och göra en viktig insats för trafikmiljön, säger AMS generaldirektör Bo Bylund.

- Vägverket har fått i uppdrag att hitta verksamhet för Plusjobb. Ett sådant område är ledsagning och värdar på busstationerna. En fråga som ofta diskuterats i Stationskommittén och i projektet "Hela resan" med Rikstrafiken. Detta är början till en långsiktig lösning, säger SLTF:s vd Märta-Lena Schwaiger.

Från och med 2006 inrättas 20 000 Plusjobb i Sverige för deltagare med lång inskrivningstid på Arbetsförmedlingen. Jobben ska användas till kvalitetshöjande arbetsuppgifter som inte utförs idag och ska gå till personer som varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadsprogram i minst två år.

Preliminär fördelning av Plusjobb i Vägverket:

Vägverket Region Norr 35 st

Vägverket Region Mitt 60 st

Vägverket Region Stockholm 130 st

Vägverket Region Mälardalen 75 st

Vägverket Region Sydöst 85 st

Vägverket Region Väst 140 st

Vägverket Region Skåne 80 st


För kommentarer:
Johnny Ahlqvist, AMS
070-531 66 58

Presskontakt:
Lise-Lott Alsenius
08-5860 6006

Wiveca Dahl, Vägverket
070-532 51 16