Institutet Dans i skolan

Första professorn i danspedagogik utses vid Luleå tekniska universitet

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2018 11:12 CET

Institutet Dans i skolans verksamhetschef och tidigare universitetslektorn Cecilia Björklund Dahlgren installeras som professor i danspedagogik på konstnärlig grund vid Luleå tekniska universitet vid lärosätets årliga promotions- och installationshögtid lördagen 10 november i Aula Aurora med efterföljande bankett i STUK.

– Det känns fantastiskt att bli professor i danspedagogik! Det är ett genombrott för Dans i skolan i Sverige och det är Norrbotten och Västerbotten som visar vägen. Genom en professor i danspedagogik vid Luleå tekniska universitet får området stort erkännande och stark legitimitet, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Cecilia Björklund Dahlgren är Sveriges första professor i danspedagogik på konstnärlig grund. År 1978 startade hon obligatorisk dansundervisning i skolorna i Skellefteå. Hon är också initiativtagare till Sveriges första danslärarutbildning som startade 2003 vid Luleå tekniska universitet, tidigare universitetslektor vid LTU och grundare tillsammans med Piteå kommun av Stiftelsen Institutet Dans i skolan.

Mer information: https://www.ltu.se/research/akh/Nya-professorer/2018/Cecilia-Bjorklund-Dahlgren-professor-i-danspedagogik-1.181126 och https://www.mynewsdesk.com/se/institutet-dans-i-skolan/pressreleases/cecilia-bjoerklund-dahlgren-utsedd-till-professor-i-danspedagogik-vid-luleaa-tekniska-universitet-2399542

Institutet Dans i skolan ska inspirera och stödja skolor, kommuner och regioner samt lärarutbildningar så att alla elever får möjlighet att dansa i skolan och att möta dansen som scenkonst. Dansen behöver också introduceras i lärarutbildningarna så att blivande lärare får kunskap om dansens betydelse för elevernas utveckling och lärande. Därför är opinionsbildning, kunskapsutveckling och forskning viktiga delar av Institutets arbete.

Varje år arrangerar Institutet Dans i skolan seminarier, konferenser, kurser, workshoppar och mötesplatser för att ge inspiration och bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

Målen för Institutet Dans i skolans är:- att alla elever får tillgång till dansen som kunskapsområde och att genom dansen främja lärande,- att stärka området dans och lärande genom metodutveckling och forskning