Islamiska Förbundet i Sverige

Första dag i Ramadan infaller fredagen den 20 juli 2012

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2012 14:27 CEST

I enlighet med Europeiska Fatwarådets, European Council for Fatwa and Research, beslut om bestämmelserna för de muslimska månadernas uppkomst, som bygger på astronomiska beräkningar av när månen blir möjlig att skåda, meddelar Islamiska Förbundet i Sverige att den första dagen av månaden Ramadan för år 1433h infaller fredagen den 20 juli 2012.

Vi önskar muslimerna i Sverige och i resten av världen en välsignad månad full av goda handlingar, solidaritet och omtanke.

För att ta del av Europeiska Fatwarådets uttalande på arabiska > http://islamiskaforbundet.se/sv/press-och-media/pressmeddelanden/421-foersta-ramadan-infaller-fredagen-den-20-juli-2012.html


Islamiska Förbundet i Sverige är en rikstäckande ideell organisation som grundades 1981. Vi arbetar utifrån en islamisk tro och andlighet som behandlar livets olika skeden samtidigt som vi arbetar med att stärka och utveckla villkoren för den svenska muslimska medborgaren i samhället. För att delta i trons djupaste frågor ägnar sig IFIS mycket åt kultur som gemenligen väcker människans existentiella frågor. Oavsett bakgrund på den svenska och muslimska medborgaren strävar vi efter att frånse skiljaktigheter i idéläror och istället eftersträva det omistliga värdet av broder- och systerskapet. Vi föredrar jämväl att samverka med samhället utifrån ett medborgarperspektiv som inkluderar och på inga villkor exkluderar och förkastar därmed all form av våld, överdrift och extremism. IFIS arbetssätt jobbar för att främja dialog och idéutbyte med andra religiösa samfund och församlingar i Sverige. Därför följer IFIS de lärdas motto ”att samarbeta i det som vi har gemensamt med varandra, och ge förlåtelse åt varandra i det som skiljer oss”. Denna medelväg utgör Ahl al-Sunna wa al-Jama’as väg i fotspår av profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom och hans följeslagare.

Följ gärna oss på Facebook och Twitter!