Länsstyrelsen Västerbotten

Första rapporten om kommunsammanläggning klar

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:46 CET

Idag presenteras den första delrapporten i en förstudie om sammanläggning av de tre kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele. Rapporten behandlar framtida befolkningsutveckling och ekonomi i respektive kommun och scenariot efter en kommunsammanläggning.

Dorotea, Vilhelmina och Åsele står inför stora utmaningar i framtiden, främst för att befolkningen minskar. Den exakta siffran för åren 1990-2005 är 2 644 personer, vilket motsvarar 16 procent av invånarna i de tre kommunerna, en siffra som stigit allt snabbare under senare år. Dessutom blir befolkningsstrukturen mer och mer skev eftersom andelen äldre ökar medan de yngre åldersgrupperna krymper.

- Att gå samman innebär stordriftsfördelar. Genom att omfördela resurser ökar möjligheterna att klara av de framtida utmaningarna, säger landshövding Lorentz Andersson.
Länsstyrelsens uppdrag

I mars beviljade regeringen medel till en förstudie om effekterna av en kommunsammanläggning och fördjupad samverkan mellan Dorotea, Vilhelmina och Åsele. Länsstyrelsen har haft uppdraet att i den första delrapporten beskriva de framtida utmaningarna i de demografiskt betingande resursbehoven och kostnaderna för den kommunala verksamheten.

Minskande och åldrande befolkning ställer förändrade krav på den kommunala verksamheten. Hur de tre kommunerna ska klara av ekonomin och personal- och kompetensförsörjningen i framtiden är centrala frågor.
Omfördela resurser

- Var för sig kan kommunerna få svårt att klara den service som invånarna kräver. Med en mer rationell organisation kan det bli möjligt att omfördela resurser inom områden där behoven är som störst. Kommunsammanläggning är ett sätt, säger Lorentz Andersson.

- En nybildad, större kommun skulle få bättre möjligheter att möta det ökade behovet av rekryteringar och underlätta kompetensförsörjningen, främst när det gäller specialistkompetens.

Rapporten presenteras idag, tisdag den 21 november, för representanter från de politiska partierna i de tre kommunerna. Den finns att hämta på Länsstyrelsens webbplats kl 10.00. Presskonferens idag, tisdag

Presskonferens hålls tisdag 21 november kl.14.30 i Åsele Värdshus!
Medverkande är kommunalråd och oppositionsråd från Dorotea, Vilhelmina och Åsele, landshövding Lorentz Andersson och ekonom Björn Sundström från Sveriges kommuner och landsting. Björn Sundström har tidigare lett indelningsutredningar och bistått i arbetet med de kommunalekonomiska beräkningarna i den aktuella rapporten.

Kontaktperson: Lorentz Andersson, 070-556 36 21

Förstudie om kommunsammanläggning, delrapport 1


Läs hela pressmeddelandet här: http://www.ac.lst.se/pressmeddelanden/?P=1682&ar=2006


Länsstyrelsen i Västerbottens län
info@ac.lst.se
Elisabeth Berglund A:son, informationschef
090-10 73 10, 070-666 73 10
elisabeth.berglund@ac.lst.se