Stockholm-Uppsala Life Science AB

Första rapporten om Life Science i Stockholm-Uppsala lanserad. Åtta forskningsområden av världsklass pekas ut.

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 15:39 CET

STOCKHOLM-UPPSALA, 03 december 2009: Stockholm-Uppsala Life Science har idag offentliggjort sin första heltäckande rapport om ett av Europas mest innovativa och produktiva kluster inom life science.


I Stockholm-Uppsala finns idag över 500 företag inom life science med över 25 000 anställda, 300 större forskningsprojekt – alltså ett av de största klustren inom life science i Europa. Forskare i regionen deltar för närvarande i cirka en tredjedel av alla EU-finansierade projekt inom Life Science och har medverkat till en rad kända och banbrytande innovationer som Sephadex, Pacemakern, Äkta, rekombinant tillväxthormon, Lågmolekylärt heparin, eller LMWH och Gamma-kniven.

Rapporten, som förhandsvisades igår vid en middag för 50 av Stockholm-Uppsalas ledande aktörer inom life scinece, identifierar för första gången regionens åtta viktiga forskningsområden: proteinforskning och biomolekylär vetenskap, neurovetenskap, cancer, metabola sjukdomar, infektioner, immunologi, inflammation och hjärt- & kärlsjukdomar sjukdomar.

De åtta största forskningsområdena som identifierats i rapporten stöds samtliga av strategiska forskningssatsningar och av EU:s ramprogram, och bedrivs vid flera av regionens universitet. Desstuom finns inom vart och ett av dem ett stort antal företag som bedriver forskning och utveckling inom området.

Till de stora och ledande forskningsprojekten i regionen, som alla involverar universitet i Stockholm och Uppsala, hör:

  • SciLifeLab, ett stor nationell satsning på 150 MSEK inom molekylär biovetenskap vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet
  • Human Proteome Atlas, en kartläggning av människans proteiner vid Uppsala universitet och Kungliga Tekniska Högskolan
  • Human Regenerative Map, en kartläggning av hur celler i människokroppen omsätts, genom att integrera biomedicinska metoder med den senaste utvecklingen inom kärnfysiken. Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Uppsala universitet.


Ola Björkman, vd för Stockholm-Uppsala Life Science, sade:
"Stockholm-Uppsala har länge varit en av Europas bäst bevarade hemligheter. Här finns världsledande forskningskompetens, men också ett avundsvärt kommersiellt nätverk som aktivt uppmuntrar samarbete, och som genererat några av regionens mest framgångsrika innovationer. Jag är övertygad om att ett fortsatt nära samarbete är grundläggande för utvecklingen av life science sektorn när vi nu går in i ett nytt decennium och en ny era för sektorn. Denna första rapport befäster Stockholm-Uppsala som en region i centrum för denna utveckling. "

Utsikter för life science-sektorn 2010

Gäster vid gårdags kvällens middag var verkställande direktörer i stora internationella företag inom life science i regionen, ledande forskare och viktiga politiker. Tillfrågade om utsikterna inför 2010, trodde 100 % att life sciencesektorn kommer att växa och bekräftade att deras organisationer planerar att utöka sin nuvarande verksamhet. 50 % av deltagarna förutspår en ökning av antalet börs-introduktioner under 2010, men framför allt trodde man på en ökning av affärer och samgåenden inom branschen. 85 % av deltagarna menade att de kommer att öka de närmaste 12 månaderna. Tillfrågade om vad som är Stockholm-Uppsala regionens viktigaste styrkor var låga arbetskostnader för FoU favorit (50 %), följt av biobanker och patientregister (35 %) och det svenska ledarskapet (15 %). Fler innovationer och ökade investeringar angavs som de viktigaste faktorerna för att säkerställa sektorns fortsatta tillväxt. 

Ola Björkman kommenterar dessa förutsägelser så här:
"Dessa förutsägelser från regionens life science-sektors ledare, bådar gott inför 2010. Den förväntade sektorns tillväxt, i kombination med ökade affärsaktiviteter, bygger en mycket positiv bild av sektorn, som trots allt har tuffa arton månader bakom sig."
 

-- Slut --

Rapporten finns tillgänglig som pdf-fil på www.suls.se.


Mediakontakter:
Stockholm-Uppsala Life Science (SULS)
Madeleine Neil, +46 (0)76 829 7777 madeleine.neil @ suls.se

Capital MS & L
Mary Clark +44 (0) 207 255 5336 mary.clark @ capitalmsl.com
Anna Mitchell +44 (0) 207 307 5346 anna.mitchell @ capitalmsl.com

Om Life Science i Stockholm-Uppsala-regionen
Stockholm-Uppsala är ett av de mest innovativa och produktiva klustren inom life science i Europa. Här finns forskning i världsklass vid institutioner som Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan, liksom världsledande företag som AstraZeneca och GE Healthcare.

Stockholm-Uppsala stoltserar med en historia av gränsöverskridande samarbeten som bidragit till att skapa en hållbar och högproduktiv life sciencesektor. Över 500 företag sysselsätter mer än 25 000 specialister. Över 300 större forskningsprojekt engagerar forskare vid universitet och universitetssjukhus. Regionen deltar i en tredjedel av alla EU-finansierade forskningsprojekt life science projekt. Stockholm utpekas som den mest innovativa europeiska regionen i EU-kommissionens Innovation Scorecard 2007.

Medan det finns företag och forskningsprojekt inom i stort sett alla områden inom life science, utmärker sig några områden som absolut ledande: proteinforskning och biomolekylär vetenskap, neurovetenskap, cancer, metabola sjukdomar, infektioner, immunologi, inflammation och hjärt- & kärlsjukdomar sjukdomar. Banbrytande innovationer som hittills utvecklats i Stockholm-Uppsala inkluderar Sephadex, Xylocain, Pacemakern, Gammakniven, ImmunoCAP, Fragmin, Healon, Biacore, Äkta, Xalatan, Pyrosequencing, Seroquel och DuoLink.


Om Stockholm-Uppsala Life Science
Stockholm-Uppsala Life Science grundades 2007 av biotechvalley.nu, Uppsala BIO och Stockholms stad att marknadsföra en av de mest innovativa och produktiva områdena life science globalt.
För mer information, vänligen besök: www.suls.se