Medierådet

Första rapporten om små barns medievardag

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 11:26 CEST

Medierådet lanserar idag en unik rapport, Småungar & Medier – Fakta om små barns användning och upplevelser av medier. Rapporten beskriver medieanvändningen hos barn mellan 2 och 9 år och bygger på svar från 2 000 tillfrågade föräldrar. Den utgör en delrapport av den stora undersökningen Ungar & Medier men detta är första gången de allra yngsta barnens medievanor kartlagts. Rapporten visar bland annat att 43 % av 2-åringarna har använt dator och att spel är den vanligaste datoraktiviteten för barn mellan 2 och 9 år.

Spel är vanligaste aktiviteten vid datorn

Tv är fortfarande det dominerande mediet bland barn mellan 2 och 9 år och Bolibompa är det överlägset populäraste tv-programmet (46 % brukar titta på programmet). Men datoranvändningen går ned i åldrarna: två tredjedelar (67 %) av 2–5-åringar och nästan alla (96 %) 5–9-åringar brukar använda dator. På frågan vad de brukar göra på datorn är spel den vanligaste aktiviteten: 55 % av 2–5-åringarna och 92 % av 5–9-åringarna brukar spela.
Bland sajter på nätet är Bolibompa.se ojämförligt populärast (30 % av 2–9-åringar besöker sajten). Två andra sajter som ofta besöks är spela.se, med gratis onlinespel, och Youtube.com, där man tittar på korta videoklipp.

Könsskillnader i datorspel
Bland de yngre barnen, 2–5-åringarna, är det få skillnader mellan flickors och pojkars medievanor. De vanligaste spelen bland dem är Bolibompa och Kalle kunskap. Könsskillnaderna ökar dock ju äldre barnen blir. Exempelvis spelar 73 % av pojkarna mellan 5 och 9 år dator-/tv-spel på sin fritid jämfört med 34 % av flickorna. Det är även skillnad i vilka spel som spelas, det populäraste spelet bland pojkarna är Lego Star Wars och bland flickorna Super Mario.

Föräldrars inställning till medier
3/4 av föräldrarna i undersökningen anser att föräldrar har det största ansvaret för att skydda barn och unga när de använder medier. De anser också att barn i högre grad lär sig bra saker av internet (72 %) än av dator-/tv-spel men i huvudsak är de flesta positivt inställda även till dator-/tv-spel. De tycker att medier gör att barnen lär sig saker, att det är roligt och avkopplande och att det stimulerar barnens fantasi. 71 % av föräldrarna svarar att de bryr sig om PEGI:s åldersmärkning för dator-/tv-spel.

- Den digitala revolution som pågått ett tag omfattar nu även de allra yngsta, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Medierådet. Resultaten innebär en stor utmaning för både föräldrar och dem som arbetar med små barn. Samtidigt är det glädjande att så många föräldrar anser att de själva har det största ansvaret för att skydda barnen i deras medieanvändning.

Läs hela rapporten på www.medieradet.se/smaungar

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: Ann Katrin Agebäck, kanslichef Medierådet
tel. 08-405 30 21, 070-657 12 98 e-post: ann-katrin.ageback@culture.ministry.se

Medierådet är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Vårt uppdrag gäller alla rörliga bildmedier; internet, dataspel, film och tv. Syftet är att stärka barn och unga som mediekonsumenter, att minska riskerna för skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet. Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet. För mer information, besök vår webbplats: www.medieradet.se