Tedestrand coaching AB

Första samtalet efter genomgången tre-dagars terapi - långvarig panikångest.

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2012 17:35 CEST

  Tedestrand-Metoden.......

I ett tidigare pressmeddelande redovisade jag panikångest-klientens upplevelse direkt efter Tre-dagars terapin som du kan läsa här: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/tre-dagarsterapi-saa-upplevde-klienten-med-panikaangest-processen-805134

Jag har nu samtalat med klienten en vecka efter avslutad Tre-dagars terapi.

Jag vill redoviosa klientens viktiga reflektioner och svar på några frågeställningar.

Min första fråga efter en vecka var; "Hur kändes det tiden innan Tre-dagars terapin?

Svaret blev så här;

 • Jag kände mig nedstämd.
 • Energilös
 • Brottades med många rädslor
 • Kände mig mycket splittrad
 • Kände mig existensiellt vilse efter all terapi jag genomgått
 • Hade liksom tappat hoppet på att hjälp kan finnas

Min andra fråga var, hur kändes det under Tre-dagars terapin och fram till idag en vecka efteråt?

Svaret blev så här;

 • Redan första dagen släppte den största delen av min ångest.
 • Jag fick snabbt tillit till kartan, vilket förvånade mig efter alla annan terapi!
 • Kartan är uppbyggande vill jag säga på något sätt, den börjar bygga upp mig direkt?
 • Kartan har fått mig att se framåt, de andra terapierna höll mig kvar i det gamla.
 • Känns som att vända hela "panmnkakan" Mycket positiv känsla-för varje dag går jag ditåt (åt rätt håll) 
 • "Bron" i kartan är botemedlet kan jag redan nu så starkt känna.

Min tredje fråga var, om du får gradera den tillit på en skala från 1 - 10  som du har för kartan och mitt arbete med kartan och dig nu efter en vecka?

Svaret blev så här;

 • Jag bedömer min tillit till 8 av 10 möjliga.

Min fjärde fråga var, vad innehåller dessa 2 grader av tveksamheter?

Svaret blev så här;

 • Jag kan ibland få en tanke, är kartan inte lite för "enkel"? men samtidigt har jag ocskå en stark känsla av stor tillit? 

Väldigt fin och mycket tydlig kommunikation från klienten redan efter en vecka, här återgett som endast punkter, klienten har på ett mycket djupt sätt i samtalet beskrivit dessa punkter med en klarhet som måste ses som fantastisk efter att ha varit fast i ett 10-årigt lidande av panikångest och de problem som det medför.  

Jag tänker på min egen process av liknande tillstånd. Efter 4 år med alla möjliga terapier och även arbete som behandlare - var jag inte i närheten av dessa absolut nödvändiga insikter klienten uppvisar redan efter en dryg vecka. 

Det är anmärkningsvärt. Kartor är inte metoder. Kartor är den överblick som visar, leder och löser den helhet som metoderna inte kan ordna i den ordning som krävs - överblicken saknas.

Jag ser redan efter en vecka att sannolikheten har ökat ytterligare till ett varaktigt tillstånd. Sannolikt är klienten nu fri från panikångest.

Exempelvis dessa 2 grader av tveksamhet är något som är vanligt inledningsvis i processen, det "gamla ångestsystemet kämpar med att skapa ångest igen paradoxalt nog". Men kartförståelsen skapar så kraftfull medvetenhet att de 8 grader av tillit som redan finns är en mycket stark trygghet för fortsatt god process.

Klienten har redan förstått och tagit till sig kartan. Så normalt är det nu bara en process mot högre medvetenhet och ett balanserat liv. Kartan ger också mycket hög medvetenhet, det innebär att man har både sig själv och detta verktyg med sig i livet. 

Det är bonusen med kartförståelsen den blir ett verktyg för att alltid kunna balansera upp livet. Går jag vilse kan jag alltid ta upp kartan till min hand - eller så är den redan präglad i i mitt inre - och då fungerar jag likt en GPS.

Video: Terrängen är inte kartan.......

Anders Tedestrand

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235