KOMPASS

Första spårbilsbanan - blir den i Stockholm?

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 10:39 CET

KOMMER LANDETS FÖRSTA REGULJÄRA SPÅRBILSBANA  ATT BYGGAS I STOCKHOLM?

Det stora spårbilsprojektet VIA ACADEMICA presenteras på fredag (5/2) under ett möte om framtidens infrastruktur i Stockholms län. Tid: Kl 10.00-12.00 Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Via Academica-projektet avser en spårbils-förbindelse KTH-Frescati. Arrangör för mötet är KOMPASS, det kommunala nätverket för hållbara transporter som nu samlat 16 medlemskommuner, däribland 6 från Stockholms län.

Se program och inbjudan: www.podcar.org/kompass/5februari


BAKGRUND

Dahlström-utred
ningen har pekat ut ett antal lämpliga platser i landet för byggande av spårbilsbanor. Den har nu remissbehandlats och regeringen planerar kommande steg under våren. Håkan Jansson från Näringsdepartementet, Kjell Dahlström och andra ansvariga för regeringens spårbils-satsning närvarar också under mötet.
Se Dahlströmutredningen här.

Regeringen har efter utredningen tydligt signalerat en kommande satsning på spårbilar. Utredningen är, enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson förra månaden på Transportforum i Linköping:

ett intressant inspel för att utveckla resandet i stads- och tätortsmiljö. Med den testverksamhet som bedrivs i Uppsala har vi möjlighet att medverka i utvecklingen av nya transportmetoder med svensk industri i tätposition”.

Runtom i landet följs utvecklingen och på fredag samlas alltså kommunfolk och andra aktörer i Stockholms län för att diskutera hållbara transporter och framtidens infrastruktur. Vilken roll kan spårbilar spela?


INTRESSERADE KOMMUNER

Av ett 30-tal intresserade kommuner vaskade Dahlstöm fram följande orter som extra intressanta: Stockholm (Via Academica), Uppsala, Södertälje, Umeå, Eskilstuna och Uddevalla-Trollhättan.

I Stockholms län var även Botkyrka, Sigtuna och Värmdö intressanta.

Inbjudare till fredagens möte är spårbilsnätverket KOMPASS. Medlemmar från länet är Södertälje, Akademiska Hus genom Via Academica, Botkyrka, Sigtuna, och Värmdö. Senast tillkomna medlemmar från länet är Tyresö och Upplands-Väsby (inalles har nätverket 16 medlemmar och representerar nästan 1 miljon invånare).

Se ppt-presentation av Via Academica-projektet.

I samarbete med Banverket, Tillväxtverket och EU (ERUF) låter KOMPASS en mobil spårbils-
station
gå runt till intresserade kommuner med utställningar och information.

Mötet på fredag i Landstingshuset med länets politiker, tjänstemän, myndigheter och andra intresserade, kommer även att behandla hela länets infrastruktur. Det är en uppföljning av ett liknande möte i september förra året.


INTERNATIONELLT

Det kommunala intresset för spårbilar i Sverige är unikt i världen, men andra spårbilsinitiativ finns. Byggen pågår i Heathrow, London och Masdar, Abu Dhabi.

KOMPASS har deltagit i arrangemang av flera internationella konferenser.

Podcar City-konferenserna:
http://www.podcar.org/podcar/Kalendarium/podcarcitymain.htm

Se även KOMPASS webbplats: www.podcar.org/kompass


KONTAKTUPPGIFTER

KOMPASS-nätverket: ordf. Hans Lindqvist, 070-548 58 19, hans.lindqvist@varmdo.se
Via Academica: informationssekreterare Hanna Jansson, 08-685 75 05, hanna.janson@akademiskahus.se
Dahlström-utredningen: utredare Kjell Dahlström, 072-210 34 02, kjellgdahlstrom@telia.com
Spårbilsutställningar: VD för IST, Magnus Hunhammar, 070-530 41 64, magnus.hunhammar@podcar.org


Andra spårbilsprojekt och kontakter i länet
:

Södertälje: Patrik Wirsenius 08-523 031 20
Botkyrka: Niklas Gladh 0734-218 776
Sigtuna: Lars Sundblad 08-591 260 47
Tyresö: Göran Norlin 08-5782 97 80
Upplands-Väsby: Gösta Norén 08-590 970 28
Värmdö: Hans Lindqvist 070-548 58 19


Allmänt om evenemanget:

Britta Eskils, Samordnare KOMPASS, 070-936 03 64 britta.eskils@podcar.org
Per Janse, Samordnare KOMPASS 070-666 42 50 per.janse@podcar.org
Magnus Hunhammar, 070-530 41 64, magnus.hunhammar@podcar.org

KOMPASS - KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar - är en politiskt och leverantörsobunden organsation. För närvarande har vi 14 medlemskommuner som totalt representerar ca 1 miljon invånare.