Coop Fastigheter AB

Första spadtag för Mjölbys grönaste handelsfastighet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:45 CEST

Torsdagen den 11 november 2010 tas det första spadtaget för en ny handelsfastighet i centrala Mjölby. Den nya butiken blir granne med centrumet Kvarnen och kommer att rymma en Coop. Målet är att fastigheten ska vara klimatneutral i drift.

KF Fastigheter investerar cirka 50 miljoner kronor i fastigheten. Den nya Coop-butiken öppnar hösten 2011 och kommer att erbjuda ett brett utbud av färskvaror.

Som ett led i KF Fastigheters hållbarhetsarbete byggs miljösmarta energilösningar in från början. Spillvärmen från anläggningen för livsmedelskyla kommer att tillvaratas, vilket minskar den totala energiförbrukningen. Målet är att fastighetens förbrukning ska ner till halva Green-Building normen och att den ska vara klimatneutral i drift. Fastigheten kommer dessutom att klassas enligt ”Miljöklassad byggnad”. Under byggprocessen arbetar KF Fastigheter aktivt med att minimera koldioxidutsläppen från transporter till byggarbetsplatsen.

Fastigheten kommer när den är färdig att säljas till KF Fastigheters och SPPs gemensamma fastighetsbolag Handelsbodarna som har det uttalade målet att bli Sveriges mest miljövänliga fastighetsbolag för handelsfastigheter.  Ambitionen är att inom tre år ha ett bestånd av klimatneutrala fastigheter värt två miljarder kronor. Det ska uppnås både genom att köpa in befintliga fastigheter och genom nyproduktion. I beståndet finns redan 6 handelsfastigheter till ett värde av cirka 400 miljoner kronor.

Första spadtag tas torsdagen den 11 november kl. 11.00. Adress: Smålandsvägen 20, Mjölby.

Ytterligare information
Bernt-Olof Gustavsson, KF Fastigheter, VD, tel 070-658 25 70
Rolf Andersson, KF Fastigheter, Fastighetsutveckling, tel 070-643 26 05

Besök oss gärna på: www.kffastigheter.se