Fastighetskontoret, Stockholms stad

Första spadtag för Stadsmuseet

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2016 13:30 CEST

Idag, i samband med ”En dag på Slussen” togs ett symboliskt första spadtag för upprustningen av Stadsmuseet. Nu ska museet rustas upp och utvecklas för att fler Stockholmare ska inspireras att söka kunskap om Stockholm.

Södra Stadshuset, Stadsmuseet, är från sent 1600-tal och Stockholms stads äldsta egna byggnad. Genom åren har den fungerat som allt ifrån domstol, stadshäkte och kyrka, till verkstad, teater och krog. Stadsmuseet har funnits i huset sedan 1937 och är ett av Stockholms mest besökta museer med runt 200.000 besökare årligen. Nu ska museet både rustas upp och utvecklas med större och bättre utställningsytor.
– Jag är glad över att den välbehövliga ombyggnaden står för dörren. När Stadsmuseet öppnar igen kommer vi att kunna erbjuda en ökad publik yta så att fler kommer att kunna ta del av museets verksamhet 2018, säger Roger Mogert, kultur- och stadsbyggnadsborgarråd.

Stadsmuseet beräknas kunna öppna igen våren 2018.

Under tiden pågår stadsvandringar, visningar och föreläsningar runt om i staden. Programmet finns på stadsmuseet.stockholm.se/.

Fakta om projektet

Stadsmuseet ska rustas upp och utvecklas med större och bättre utställningsytor. Byggnaden ska också bli mer synlig utvändigt och upplyst inifrån, för att bidra till tryggheten och trivseln i närområdet. Gården ska utvecklas för uppträdanden och gemenskap. Planer finns på en större och bättre café- och restaurangdel. Kulturhistoriska värden ska återskapas och det ska bli möjligt för Stockholmarna att uppleva äldre planlösning och arkitektur.En ny permanent basutställning byggs upp.

Upplysningar

Charlotte Magnusson, projektledare, Fastighetskontoret, 08-508 269 37, charlotte.magnusson@stockholm.se

Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie, Stadsmuseet, 08-50831560, ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.