E.ON Sverige AB

Första spadtag i Norrköping sätter fart på E.ONs kraftvärmesatsning

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:24 CEST

I dag på förmiddagen sattes spaden i marken för en ny kraftvärmeanläggning vid Händelöverket i Norrköping. E.ONs investering uppgår till 1,5 miljarder kronor och är ett avgörande steg för att realisera bolagets storsatsning på närmare 9 miljarder kronor i svensk kraftvärme.

- E.ONs kraftvärmeinvesteringar de närmaste åren visar på vår ambition, men är också nödvändiga för att vi ska kunna utveckla ny infrastruktur för fjärrvärme i Sverige, sa Karin Jarl-Månsson, VD för E.ON Värme Sverige, i sitt tal.

Karin Jarl-Månsson framhöll även betydelsen av att den el som produceras i E.ONs kraftvärmeanläggning kan ersätta el producerad vid koleldade kraftverk i Norden och Europa. Det betyder att bolaget bidrar med väsentliga minskningar av koldioxidutsläppen globalt. När panna 15 tas i drift år 2011 kommer den att bidra till att minska koldioxidutsläppen från Händelö I Norrköping med mer än 120 000 ton per år. Det motsvarar de årliga utsläppen från 40 000 personbilar.

Lena Sommestad, f d miljöminister och i dag VD för Svensk Fjärrvärme, fanns på plats för att fira spadtaget. Hon talade om fjärrvärmens klimatnytta.

- Fjärrvärmen är den tysta miljörörelsen. Den gör hela samhällets energiförsörjning effektivare genom utnyttja energi som annars slösas bort, som spillvärme från elproduktion, industri och avfallsförbränning. Fjärrvärmens nationella expansion är en förklaring till att Sverige i dag når framgång i klimatpolitiken.

Kommunalråd Eva Andersson medverkade och förmedlade en tillfredsställelse över kommunens samarbete med E.ON.

- Tillsammans med E.ON har vi under de senaste åren lyckats minska de klimatpåverkande utsläppen drastiskt. Detta samtidigt som samarbetet gör det möjligt för oss att ta emot nya etableringar, en viktig förutsättning för en fortsatt hållbar tillväxt i och omkring Norrköping.

Panna 15 kommer att förbränna hushålls- och verksamhetsavfall. Den kommer att använda så kallad cirkulerande fluidbäddteknik, vilket innebär att bränslet förbränns i en omgivning av het sand. Det ger lägre utsläpp och bra möjligheter att använda olika typer av bränslen i en och samma panna. Panneffekten kommer att uppgå till 85 MW och eleffekten till cirka 20 MW. Den nyttiggjorda energin (verkningsgraden) för den nya kraftvärmeanläggningen på Händelö kommer att vara upp till 90 procent.

Ytterligare information lämnas av tf regionchef Henrik Johansson, tel 0730-49 93 21.

Utsänt av:
E.ON Värme Sverige
Kommunikation
Anna Nystedt

www.eon.se