Landsbygdsdepartementet

Första spadtaget för ny etanolfabrik i Norrköping

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 16:34 CET

Idag togs det första spadtaget, av jordbruksminister Eskil Erlandsson, för Lantmännen Agroetanols nya anläggning i Norrköping. Efterfrågan på etanol ökar och det är bra för både miljön och för etanolproducenterna.- Det är det globala klimathotet och framtidens energiförsörjning som är de grundläggande drivkrafterna till vårt bygge, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

- Klimatförändringarna gör att vi måste skynda på energiomställningen och EU-kommissionen har nyligen presenterat ett "energipaket" med ambitiösa mål. Bland annat föreslår kommissionen att EU ska minska sina koldioxidutsläpp med minst 20 procent till 2020. Från svensk sida eftersträvar vi en kostnadseffektiv och hållbar produktion av bioenergi och biodrivmedel. Om vi ska klara detta krävs det att alla världens länder tillsammans bidrar till energiomställningen och skyndar på utvecklingen. Det är bra att vi i Sverige har legat i framkant när det gäller förnybar energi och det ska vi fortsätta med - att vara här idag visar på att det satsas i Sverige och att vi har goda förutsättningar för att nå målen, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Vi ser att användningen av etanol har ökat markant. Detta har skett genom framförallt låginblandning av etanol i bensin och genom biodrivmedlet E85. Detta är en bra utveckling och jag och många med mig vill att det ska öka ännu mera därför har regeringen signalerat att vi skulle vilja göra etanolen mer tillgänglig och billigare så fler väljer att tanka etanol. Detta är bra för miljön och för producenterna, säger Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson fortsätter:
- Det behövs en stor produktion av etanol som ett led i att uppfylla EU:s miljömål om att minst 5,75 procent av all drivmedel i EU ska år 2010 utgöras av förnybara drivmedel. Men det är viktigt att den produktion som sker är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Det vill säga, produktionen ska i framtiden kunna konkurrera utan tullar.

När Sverige blev medlem i EU blev vi även medlemmar i en tullunion som omfattar all handel med varor och har en gemensam tulltaxa mot tredje land. Att avskaffa eller ändra de tullar som gäller vid import till Sverige är därför en fråga som beslutas på EU-nivå. Sverige kan självt inte vare sig avskaffa eller ändra tullarna.

- Jag är övertygad om att såväl vår nuvarande anläggning som den vi nu tagit spadtaget till kommer klara sig bra på en framtida konkurrensutsatt marknad, säger Bengt Håkansson.

- Vad ska vi utan etanolen, biodiesel och biogasen svara alla de konsumenter och politiker som vill se ett alternativ till bensin och diesel nu? Kan vi svara att Ni får vänta 10 år när forskarna kanske har hittat något bättre? Låt inte det bästa bli det godas fiende, avslutar Bengt Håkansson.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se