Svenska Freds

Första statspartsmötet om klustervapen - Sverige endast observatör

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 14:02 CET

Den 9 november inleds i Laos det första statspartsmötet mellan länder som ratificerat konventionen mot klustervapen. Eftersom Sverige inte ratificerat konventionen, som trädde i kraft den 1 augusti 2010, har Sverige endast observatörsstatus vid konferensen.

– Det är beklagligt att Sverige inte har någon beslutsrätt vid mötet som en följd av att man inte har lyckats att ratificera konventionen mot klustervapen, säger Christoffer Sjöholm, generalsekreterare i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Sverige skrev i december 2008 under avtalet som förbjuder klustervapen, men eftersom regeringen ännu inte har ratificerat det är det inte juridiskt bindande. En svensk ratificering innebär att de svenska klustervapnet till Jas 39 Gripen, Bomkapsel 90, måste skrotas.

Den 1 november lanserades den första årsrapporten över staternas implementering av konventionen skriven av det internationella nätverket Cluster Munition Coalition. I rapporten konstateras att 18 länder redan har förstört sina vapenlager eller har påbörjat destrueringen. Mer än 13,8 miljoner sustridsdelar från 176 000 klustervapen har förstörts.

– Det här är en väldigt positiv utveckling eftersom ju fler länder som påbörjar avvecklingen, ju större tyngd och spridning får konventionen och ju färre civila behöver drabbas av klustervapnens effekter. Vi förväntar mig därför att regeringen snarast möjligt ratificerar konventionen och inleder skrotningen av de svenska klustervapnen, säger Rolf Lindahl, politisk sekreterare på Svenska Freds.

Vid mötet i Laos väntas mer än 110 länder delta för att förhandla om och anta en politisk deklaration och en handlingsplan innehållande konkreta åtgärder som ska vidtas för att implementera konventionen om klustervapen.

Mer information:
Christoffer Sjöholm, generalsekreterare, 070-284 34 32
Rolf Lindahl, politisk sekreterare, 08-55 80 31 83

Läs mer:
Konventionen om klustervapen och info om Laos-mötet
http://www.clusterconvention.org/

Cluster Munition Colition
http://www.stopclustermunitions.org/

Landmine & Cluster Munition Monitor
http://www.the-monitor.org/