Linköpings kommun

Första steget för att bygga i Djurgården

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 13:20 CEST

Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Ärende 10
Upprustning av kajer längst Stångån

Kajanläggningarna från Tullbron till Nykvarnsparken samt kajen vid Tannerfors slussar behöver renoveras och byggas om. Det uppdraget får Stadsmiljökontoret av samhällsbyggnadsnämnden under onsdagens sammanträde.

Stadsmiljökontoret har undersökt kajerna längst Stångån och undersökningarna visar behov av vissa renoveringar. Kajen vid Tannerforsslussar med brygga och lusthus behöver renoveras samt kajanläggningen vid Tullbron till Nykvarnsparken.

– Linköping är en vacker stad och vi satsar på gång- och cykelstråk som ger linköpingsborna tillgång till vår stad. Detta är en större satsning på vårt vatten och möjliggör fortsatta promenader längst Stångåns stränder, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Renoveringen av Tannerforsslussar beräknas vara klar i februari/mars 2018 och Tullbron till Nykvarnsparken i november 2019.

Ärende 24
Tilldelning av mark i Vallastaden och Djurgården

Linköpings kommun har ambitionen att bygga bort bostadsbristen och skapa fler bostäder i en växande kommun. I de nya bostadsområdena Vallastaden och Djurgården ger marktilldelning nästan 600 nya lägenheter, samtidigt som en ny aktör kommer in på Linköpings fastighetsmarknad.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelar kommunens bostadsbolag Stångåstaden mark i Djurgården för att bygga cirka 200 lägenheter. Samtidigt tilldelar nämnden mark för sammanlagt cirka 375 lägenheter i Vallastaden och Djurgården som en del av åtagandet för den aktör som köper 1088 lägenheter av Stångåstaden.

– Bostadsbristen i Linköping ska byggas bort och då behöver vi få in fler aktörer på bostadsmarknaden. Med den här affären säkrar vi en ny större hyresrättsaktör som också förbinder sig att bidra till minskad bostadsbrist, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Stångåstaden ska sälja drygt 1 000 av sina lägenheter i olika stadsdelar. Anbudsgivning på Stångåstadens bestånd har skett under våren. Vem som köper blir troligen klart i juni. Köpet innebär att Linköping får en ny, stark aktör på fastighetsmarknaden eftersom anbudet vände sig till dem som inte i dag finns på Linköpings fastighetsmarknad.

– Bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt och vi vill säkerställa att bostadsbyggandet fortsätter, oavsett konjunkturläge. Med den här affären knyts en ny aktör upp under en längre tid. Det tillsammans med Stångåstadens byggnation innebär att Djurgården kommer börja byggas inom några år oavsett hur konjunkturen förändras, säger Elias Aguirre (S).

Kommunen förutsätter att byggnationen avlutas inom tre och fyra år för Vallastaden och inom fem år i Djurgården. På så sätt säkrar man en exploatering i Djurgården vid viss tidpunkt oavsett hur marknadens förutsättningar ser ut då.

För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.