SAS

Första steget i en ny samarbetsmodell

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 11:11 CEST

I ett brev till SAS VD och koncernchef, Mats Jansson, har fyra danska fackliga
ordförande, representerande sina fackliga organisationer (CAU, DPF, LFF och LH)
förklarat sin tillfredsställelse över att det nu presenterats en klar vision för
verksamheten, och att engagerade och motiverade medarbetares insatser är en
central förutsättning i arbetet med att bygga upp förtroendet mellan SAS och SAS
kunder.

Föreningarna förklarar vidare att de aktivt och i positiv anda är beredda att
arbeta för en total fredsplikt efter det att överenskommelser tecknats för 2007,
och under den tid de är i kraft.

Ordföranden i klubbarna som organiserar SAS medarbetare inom SAS Ground Services
och SAS Technical Services i Danmark har också anslutit sig till innehållet i
brevet.

För att lyckas med målen inom SAS Strategi 2011 som lanserades i juni, är det en
förutsättning att uppnå en kulturell förändring och en ny samarbetsmodell inom
SAS koncernen.

- Jag välkomnar brevet "om en utsträckt hand". Det är ett starkt initiativ och
början på ett kulturellt genombrott i företaget och som kommer att leda till
större stabilitet inom SAS, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.
- Det är ett första steg och ett genombrott till en ny samarbetsmodell mellan
SAS och våra fackliga organisationer i Danmark.

"SAS skal leve av tilfredse kunder, og vi er indstillet på, at våres förste
prioritet er at genopbygge kundernes tillid til og tilfredshed med SAS", skriver
föreningarna i sitt brev.
"Med den rette indstilling og vilje til samarbejde fra begge sider, er vi
overbeviste om, att vi bevaeger os ind i en tid, hvor vi har et SAS uden
strejker."

Förutsättningarna och verkligheten har därmed förändrats i relation till ett
tidigare beslut i år om att SAS trafik mellan Köpenhamn och Oslo respektive
Köpenhamn och Stockholm enbart skulle flygas av SAS' svenska och norska bolag.

Den ökade stabiliteten för våra kunder som initiativet leder till, gör det
naturligt och logiskt för SAS att justera tidigare beslut, vilket nu innebär ett
trafikprogram mellan Köpenhamn och Oslo respektive Köpenhamn och Stockholm med
en relativt jämn fördelning i produktion (flygplan och besättningar) från både
SAS Sverige, Norge och Danmark.

Koncernen uppnår genom det justerade beslutet en produktionsmodell som är en bra
kombination av kundbehov och effektiv produktionsplanering.För ytterligare upplysningar,

Hans Ollongren, SAS Group +46 70 997 19 50
Bertil Ternert, SAS Group +46 70 997 2081SAS Group Corporate Communications


Bilaga : Brev från de fackliga organisationerna

Fotnot:
De sex föreningar som tagit initiativet är CAU (Cabin Attendants Union,
Ekspeditionsarbejdernes klub, LFF (Luftfartsfunktionaererna), DPF (Dansk
Pilotforening), Klub 537 (Flytekniker i SAS) och LH (Ledernes hovedorganisation)