Logica CMG (wm-data)

Första steget taget för realisering av gemensamt vårdsystem inom Stockholms läns landsting

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 10:08 CEST

WM-datas lagringstjänst för patientinformation utgör stommen i Stockholms läns landstings, SLLs, nya IT-plattform för Gemensam Vårddokumentation (GVD). SLLs nyligen avslutade tester och provdrift av WM-datas leverans har visat att kraven på systemen uppfyllts. Det innebär att GVDs lagringstjänst nu är etablerad och kan tas i drift inom SLL. Därmed har en viktig milstolpe inom GVD-projektet uppnåtts.

SLL arbetar mot visionen ”en patient – en journal – hela livet”. För att förverkliga den visionen utgör GVD en strategiskt viktig komponent samt är en del i landstingets pågående verksamhetsutveckling, där fokus ligger på att effektivisera arbetet för medarbetarna i vården samtidigt som patientsäkerheten ökar. GVD gör det möjligt att erbjuda samlad elektronisk patientöversikt vilket gynnar såväl patienter, vårdgivare, finansiärer som forskare. Det kommer bl.a. att förbättra vårdkvalitet, patientsäkerhet och integritetsskydd samt leda till effektivare administration och minskade kostnader för olika journalsystem.

En av de viktigaste byggstenarna i GVD är WM-datas lagringstjänst för patientinformation som hämtar information från olika system och som ser till att den lagras på ett standardiserat sätt. Lagringstjänsten är baserad på Oracles standardiserade integrationsplattform för vården, HTB, som utgör basen för integrationen mellan olika system där patientinformation finns lagrad.

För att verifiera funktionalitet och prestanda i systemen har SLL genomfört tester och provdrift av lagrings- och inläsningsfunktionen inom GVD, med lyckade resultat som följd. Därmed är grunden lagd för införandet av GVDs lagringstjänst och för nästa generations IT-stöd till hälso- och sjukvården som sätter patienten i centrum.

- De framgångsrika testerna och provdriften av lagringstjänsten är en milstolpe och det känns spännande att vara med och att driva ett av de största IT-projekten någonsin inom SLL, säger Pia Kullström, divisionschef för Public & Healthcare på WM-data.

- Lösningen i Stockholm är ett utmärkt exempel på hur Oracles HTB (Healthcare Transaction Base) kan användas för att höja kvalitet och säkerhet i vården. Arbetet i Stockholm har gett viktiga erfarenheter som vi har nytta av i flera av de pågående projekten i övriga Europa, säger Mats Larson, nordisk affärsutvecklare på Oracle.

GVD kommer att bli en generell lagringsfunktion för patientinformation som såväl landsting, privata vårdgivare och kommuner kan ansluta sig till. Införandet av GVD kommer att ske i flera steg och i olika projekt inom SLL. Under hösten 2006 kommer SLL att genomföra pilottest av fler tjänster inom GVD. När tjänsten är fullt utbyggd inom SLL kommer den att vara ett informationsstöd för cirka 20 000 samtidiga användare och utgöra stöd för vårdens samtliga applikationer.


WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se