Blend of Consulting AB

Första stipendium i juridik utdelades igår från advokat Otto Rydbecks Minnesfond till ordföranden i Aktiemarknadsnämnden Johan Munck.

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 12:52 CET

Johan Munck mottog i går, torsdagen den 15 februari, den första utdelningen från advokat Otto Rydbecks Minnesfond, ett find konstverk från Nutida Svenskt Silver. Vidare fick Johan Munck även ett medlemskap i Wannåsstifelsen där Otto ingick i styrelsen. Att gåvorna bestod av konst har sin bakgrund i Ottos stora konstintresse.

Motiveringen löd:

”Johan Munck har genom engagerad insats, kompetens och integritet i sin roll som ordförande i Aktiemarknadsnämnden personligen bidragit till att främja god affärsetik och stärka förtroendet för aktiemarknaden i Sverige. Han har också i många sammanhang anlitats som utredare av olika bolags verksamhet.”

Johan Munck har varit ordförande i Aktiemarknadsnämnden sedan 1994 (och blev så sent som den 1 februari 2007 utnämnd ordförande i Högsta Domstolen, en befattning han tillträder 1 april 2007). Johan Munck har lett en serie uppmärksammade bolagsutredningar bl.a om Gamlestaden, Trustor, SAS, Nobel och Perstorp.

Utdelningen ägde rum på ett välfyllt Cafe Opera i samband med lanseringen av Legally yours första nummer 2007. Ottos kollega på Setterwalls advokatbyrå, Håkan Fohlin höll i utdelningen tillsammans med Ottos äldste son, Otto Rydbeck Jr.

Advokat Otto Rydbecks minnesfond skapades för att hedra minnet av Otto. Otto var under Skandia-utredningen 2003 och 2004 samt under sin tid som statens utredningsman om styrelseansvar i Nordbanken och Gota i början av 1990-talet, Sveriges mest i media uppmärksammade affärsjurist.

Minnesfonden har till ändamål att lämna gåva för utbildning eller uppmuntran eller främja vetenskaplig forskning genom att årligen utdela ”Otto Rydbecks stipendium i juridik” till följd av students, forskares eller praktiserande jurist förtjänstfulla insats inom affärsjuridiken, med företräde för engagerad och orädd insats till främjande av god affärsetik.

Initiativ till bildandet av fonden togs av Ottos anhöriga och Setterwalls advokatbyrå efter det att Otto omkom den 26 december 2004 i Tsunamin. Styrelsen i fonden består av ordförande i Sveriges Advokatsamfund Stefan Lindskog, juristprofessor Lars Pehrson och Otto Rydbeck Jr. Håkan Fohlin på Setterwalls har administrerat fonden.

För mer information kontakta Håkan Fohlin på telefon: 08-598 890 00