Växjö universitet

Första studenterna har examinerats från välfärdsprogrammet

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 09:00 CEST

Efter fyra års studier har de första studenterna på programmet för samhällsanalys och välfärdsutveckling vid Växjö universitet examinerats. Programmet startade höstterminen 1999 och det riktar sig både till nya studenter som vill skaffa en bred yrkesutbildning och till personer med yrkeserfarenhet som vill avsätta några år till vidareutbildning.

Utbildningen har en inriktning mot kvalificerad utredning och utvärdering. Speciellt med programmet är det tvärvetenskapliga anslaget. I stället för att koncentrera studierna på ett enskilt ämne söker man förklaringar på flera olika håll: sociologi, politologi (statsvetenskap), historia, pedagogik, national- och företagsekonomi, juridik och medie- och kommunikationsvetenskap är ämnen som på olika sätt ingår i utbildningen. Det finns också möjligheter till utlandsstudier under utbildningen.

– Studenterna har en bred arbetsmarknad framför sig, säger Glenn Sjöstrand som är programansvarig. Behovet av självständiga projektledare och duktiga utredare är stort, både inom offentlig och privat sektor. Dagens arbetsmarknad kräver en bred kompetens och stor flexibilitet för att klara att hantera stora och komplexa informationsmängder.

Temastudier har varit centrala inslag under hela programmet, liksom en kontinuerlig kontakt med arbetsmarknaden. Studenterna har också fått träna sin skrivförmåga och sin förmåga att presentera information till olika mottagare.

Helene Kratz är en av studenterna som just har examinerats från programmet.
– Jag är verkligen nöjd med utbildningen, säger hon. Programmet varvar teori och praktik och det har passat mig bra. De tvärvetenskapliga studierna har också varit bra. Själv har jag fördjupat mig i sociologi, ett annat vanligt fördjupningsval har varit pedagogik.

Utbildningen är än så länge den enda i sitt slag i landet, men det finns ett flertal liknande utbildningar utomlands. Många av dessa utbildningar har Växjö universitet utbyten med.

Ytterligare upplysningar lämnas av informatör Elisabet Wartoft, Institutionen för samhällsvetenskap, telefon 0470-70 84 77, e-post: Elisabet.Wartoft@svi.vxu.se