Avesta kommun

Första styrelsemötet i Avesta VA & Avfall AB

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:45 CET

-          Styrelsearbetet är igång, verksamheten fungerar bra och det känns mycket bra att Anders Friberg nu är utsedd som till förordnad VD för bolaget, säger Patrik Engström, ordförande i Avesta VA och Avfall AB.

Bolaget hade den 10 februari sitt första styrelsemöte, och ett av de viktiga besluten rörde tillsättande av VD.

-          Vi är nu inne en uppstartas fas där mycket ska sättas på plats, och rekrytering av VD fortsätter, säger Patrik.

Arbetet i bolaget sker utifrån de ägardirektiv som kommunfullmäktige gett bolaget.

-          I det ingår naturligtvis att leverera vatten och ta hand om avfall till så låga kostnader som möjligt, men vi ska även under 2011 presentera förslag på hur vi ska ta hand om, och hur vi ska göra biogas av hushållens organiska avfall, säger Patrik.

Bland övriga beslut fanns revidering av verksamhetsplan för VA-avdelningen, godkännande av investering i VA till Nordanö industriområde (1,2 miljoner kr) samt att medverka i att ta fram en kommunal avfallsplan

Styrelsen i det nya VA & Avfallsbolaget består av:

Patrik Engström ordf (S)

Tord Birgersson v ordf (V)

Mia Bergqvist (S)

Lennart Karlsson (M)

Krister Nilsson (Ail)

Ersättare:

Harry Eliasson (S)

Sten-Åke Mörk (S)

Gunnar Månsson (MP)

Bernt Hult (M)

Christer Bergkvist (C)

Presskontakt:
Patrik Engström, ordförande Avesta VA & Avfall AB
Mobtel: 0708-64 51 38