Citytunneln

Första tågen i Citytunneln

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 08:21 CEST

Nu har Citytunneln provkörts med tåg för första gången. Under en vecka har två nya Pågatåg kört sträckan Malmö C Nedre – station Triangeln – station Hyllie fram och tillbaka för att testa anläggningens alla tekniska system.

Testerna av den tekniska utrustningen och alla tekniska system i Citytunneln går som planerat. Testerna påbörjades i slutet av sommaren och inför invigningen och driftsättningen i december ska över 120 testpass ha avverkats.

Under vecka 39 genomfördes de första testerna med tåg i tunneln. Under provkörningen testades förstås järnvägstekniken, men huvudsyftet var att testa att övriga tekniska system och utrustning i anläggningen fungerar i samband med tågdrift. Tågtesterna omfattade också körning med maximal hastighet genom tunnlarna, cirka 160 km/h.

– Hittills är vi nöjda med testarbetet. De fel som upptäckts håller vi nu på att rätta till. Vi har bland annat råkat ut för en del felaktiga larm vid tågstopp och när tågets strömavtagare tas ned, säger Patrik Magnusson, projektledare för delprojekt järnväg.

Testkörningarna i Citytunneln genomfördes med två av Skånetrafikens nya Pågatåg, X61. Tågen heter för övrigt Östen Warnerbring och Birgit Nilsson. Under testveckan har tågen gjort drygt 400 passager genom tunneln på sträckan Malmö C Nedre – station Triangeln – station Hyllie och tillbaka.

För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 070-601 16 04

Citytunneln är 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C får en ny underjordisk stationsdel och nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Projektet beräknas kosta 8,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

Citytunneln invigs 4 december 2010.