Radar Ecosystem Specialists

Första tendens till att det kan ha bottnat på den svenska IT marknaden!

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 09:26 CEST

IT Radar Index som följer utvecklingen på den svenska IT marknaden kvartalsvis visar för andra kvartalet en första tendens till att fallet i efterfrågan på IT produkter och tjänster kan ha bottnat.

IT budgetarna ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal och visar nu ingen tendens till ytterligare nedgång. Realiseringen av tillgängliga IT budgetar är dock fortfarande omgärdade av hög risk - väsentligt högre inom verksamhetslösningar än inom infrastruktur. Det råder fortfarande en stark nedgång på hårdvara när de svenska verksamheterna sparar inom ramen för sina budgeterade inköp. Prognosen för 2009 ligger nu på negativ utveckling med minus 10 procent.

IT Radar Index Q2 2009:

- Nolltillväxt i IT budgetarna ligger kvar

- Efterfrågan på hårdvara revideras ner till -10%

- Efterfrågan på mjukvara revideras ner till -1%

- Efterfrågan på tjänster revideras ner till nolltillväxt

- " Vi ser en första positiv tendens när IT budget utvecklingen har stabiliserats på nolltillväxt för andra kvartalet i rad samtidigt som det kommer vissa positiva signaler i form av ett långsamt ökande inköpschefsindex igen. IT efterfrågan utvecklas dock fortfarande negativt och marknaden är långt från stabil" säger Hans Werner VD för Radar Group International AB

Presskontakter

Hans Werner, VD Radar Group International AB

Mobil: 073-539 1551