Railcare

Första trumrenoveringen i Norge

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 11:30 CEST

(Aktietorget: RAIL)

Efter att ha renoverat närmare 500 st dräneringstrummor i Sverige, gör nu Railcare sin första installation i Norge. Beställare är Jernbaneverket, som är norsk motsvarighet till Banverket i Sverige.

Installationen omfattar en trumma i Narvik.

Underhållet i Norge på dagvattentrummorna har sedan länge varit eftersatt, med stadigt ökad trafik och tyngre axellaster har det lett till trummor med kraftigt nedsatt funktion. Det finns totalt sett omkring 20 000 st trummor i Norge, varav en stor del av dessa anses vara i behov av renovering.

Railcare reparerar dessa trummor med den så kallade Inpipe-metoden. Denna metod innebär att det förs in glasfiberarmerad plast i skadade rör, när plasten är på plats härdas den med hjälp av ultraviolett ljus. Plasten ger därför en effektiv och hållbar tätning av de glesnande fogarna med minimal areaförlust. En stor fördel med produktionsmetoden är att den inte är spårbunden tack vare att utrustning och material fraktas med bandvagnar.

Mer om Railcare på www.railcare.se

För ytterligare information kontakta:
Dan Magnusson VD
Railcare Group AB
070 655 47 47
dan.magnusson@railcare.se

Kort om Railcare Group
Railcare Group AB (publ) är en koncern med fokus på att erbjuda järnvägsbranschen systemlösningar inom underhåll, säkerhet, miljö, metodutveckling och teknik. Företaget är organiserat i fem affärsenheter, konsulter, trumrenoveringar, entreprenader, export och transporter. De utnyttjar varandras kompetenser på ett fritt sätt för att uppnå det för beställaren optimala resultatet. Målet är att vara beställarens utvecklingspartner, på både kort och lång sikt. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av åtta dotterbolag som är organiserade i fem affärsenheter. Företaget har 100 anställda och årsomsättningen är 160 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.