FAO

Första utbrottet av ”peste des petits ruminants” i Marocko

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:10 CEST

FAO hjälper regionala myndigheter att avgränsa smittan

Rom, 9 september 2008 - FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, hjälper Marocko att handskas med ett utbrott av peste des petits ruminants (PPR) som hotar att döda miljontals får och getter och även kan spridas till kringliggande länder.

Utbrottet har i huvudsak drabbat får, med 133 utbrott i 29 provinser hittills.

PPR är en virussjukdom och ytterst smittsam bland tama getter, får och vilda, mindre idisslare. Den överförs genom nära kontakter mellan djur. I dess akuta form karakteriseras den av hög feber, utsöndringar från ögon och näsa, munsår, nedbrytningar av olika slemhinnor, försvårad andning och diarré.

Dödstalet kan nå 80 procent i akuta fall. I "superakuta" fall är dödstalet 100 procent, då drabbade djur dör inom den första veckan.

Detta är den första förekomsten någonsin av sjukdomen i Marocko, vilket indikerar att PPR nu har korsat den naturliga barriär som Sahara utgör, och att den nu utgör en risk för Nordafrika.

Källan till utbrottet är för närvarande okänd men det är möjligt att sjukdomen introducerats genom förflyttningar av levande och smittade djur. För nordafrikanska länder är kontrollen av djurförflyttningar över gränser svår, speciellt i den södra delen av regionen där herdarna följer en nomadisk livsstil.

Risk för spridning

Antalet får i Marocko uppgår till 17 miljoner och antalet getter är 5 miljoner. Dessa djur spelar en viktig roll för försörjningen för miljontals familjer.

Eftersom den heliga månaden Ramadan började i september, och firandet av Eid Al-Adha börjar i december, kommer handeln med boskap - speciellt får - öka markant i Nordafrika. Utan strikta kontrollmekanismer kan detta bidra till att öka spridningen av viruset, varnar FAO.

Dessa utbrott kan leda till allvarliga ekonomiska förluster och förvärras av de sanitetsåtgärder som beordras, kontroller av boskapsförflyttningar och handelsrestriktioner. Risken är också hög för länderna i Sydeuropa, speciellt Spanien, som har nära handelsrelationer med Marocko.

"I den händelse att den nuvarande situationen leder till högre dödstal kommer försörjningen av drabbade herdar allvarligt riskeras. Den ekonomiska effekten behöver inte bli lika stor som när det gäller rinderpest bland boskap, men den sociala effekten kan bli större, eftersom får och getter spelar en stor roll i de drabbade samhällena" varnar FAO:s chefsveterinär Joseph Domenech.

FAO:s gensvar

FAO sände ett undersökningsteam till Marocko som svar på en begäran om assistans från marockanska myndigheter 12 till 21 augusti 2008. Gruppen från FAO/OIE:s Center för Krishantering - Djurhälsa (CMC-AH) bistod marockanska myndigheter genom att sätta in brådskande åtgärder för att kontrollera och begränsa spridningen av sjukdomen.

FAO:s Kriscenter för Gränsöverskridande Djursjukdomar (ECTAD) sammankallade ett akut tvådagarsmöte för alla chefsveterinärer från Maghreb-regionen 29-30 augusti i Tunisien. De beslutade att stödja Marocko i dess ansträngningar för att bekämpa utbrott av PPR och bad att FAO skulle hjälpa de marockanska myndigheterna i förberedandet av en akut beredskapsplan, i försäkrandet om dess genomförande och i förbättrandet av samordningen av de veterinära tjänsterna i Maghreb och med motsvarigheterna i de sydeuropeiska grannländerna.

FAO inleder nu ett omedelbart regionalt tekniskt samarbetsprojekt som svar på dessa insatser.

Steg för att öka kontrollen

De åtgärder för förebyggande och kontroll av PPR som FAO rekommenderar inkluderar kontroll av djurförflyttningar, inrättningar för karantän på drabbade eller misstänkta gårdar och medicinsk profylax (vaccination runt fältutbrott och i högriskområden).

Beträffande situationen i Nordafrika rekommenderar FN-organet även att länder: 

  • Ser över och reviderar planer för akuta djursjukdomar och sina beredskapsplaner.
  • Höjer medvetandet om och informerar veterinärer, producenter och olika statliga instanser om PPR, dess risker och kliniska signaler.
  • Främjar snabb rapportering av misstänkta fall till myndigheterna.
  • Förstärker epidemiologisk övervakning i högriskzoner.
  • Förbättrar inspektionen av får- och getflockar och instiftar kontrollprocedurer för djurförflyttningar. Kontrollen och hanteringen av boskapsmarknader och övervakningen av misstänkta fall är av högsta vikt för att kunna hantera spridningen av sjukdomen.

Läs mer:

FAO's Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases

Djur- och växtsjukdomar: EMPRES, Fågelinfluensan och gräshoppor