Blend of Consulting AB

Första utdelningen av Otto Rydbecks stipendium i juridik.

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:39 CET

Advokat Otto Rydbecks minnesfond skapades för att hedra minnet av Otto. Fonden har till ändamål att lämna gåva för utbildning eller uppmuntran eller främja vetenskaplig forskning genom att årligen utdela ”Otto Rydbecks stipendium i juridik” till följd av students, forskares eller praktiserande jurists förtjänstfulla insats inom affärsjuridiken, med företräde för engagerad och orätt insats till främjande av god affärsetik.

Initiativ till bildandet av fonden togs av Ottos anhöriga och Setterwalls advokatbyrå efter det att Otto omkom den 26 december 2004 i Tsunamin. Styrelsen i fonden består av ordföranden i Sveriges Advokatsamfund Stefan Lindskog, juristprofessor Lars Pehrson och Otto Rydbeck Jr. Håkan Fohlin, Managing Partner vid Setterwalls har administrerat fonden.

Utdelning av det första stipendiet kommer att äga rum på Cafe opera kl.18.00 torsdagen den 15 februari till en mycket framstående person inom juristyrket. Utdelningen sker i samband med lanseringen av Legally yours första nummer 2007.