ALM Equity AB

FÖRSTA VERKSAMHETSÅRET MED BOLAGETS NYA VERKSAMHETSINRIKTNING

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 08:48 CET

ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (eng: Real Estate Developer). Bolaget analyserar tänkbara förvärv samt strukturerar, finansierar, leder och säljer framförallt bostads projekt. Projekten är i regel avslutade inom två år från start.

Resultatet efter skatt för ALM:s fjärde kvartal oktober - december 2006 uppgick till 9,3 Mkr. Resultatet för tredje kvartalet juli - september 2006 var 4,0 Mkr exklusive den negativa förändringen av Softronic aktierna på 0,8 Mkr.

Under perioden har ett projekt byggstartats och i de tre tidigare byggstartade projekten har byggandet intensifierats. Inget projekt har avslutats.

Projektstocken som påverkar igångsättandet av projekt i framtiden ökade under sista kvartalet med ca 6.700 kvm från 11.800 kvm till 18.500 kvm.

Projekten omslöt per den 31 december 233 bostadsrätter varav 80 st var sålda och 92 st produktionsstartade.

I periodens resultat ingår endast resultat från den nya verksamheten. Koncernen konsolideras enligt omvänt förvärv från och med juli 2007.

- Den marknad vi arbetar på är fortsatt mycket intressant, vi ser fortsatta möjligheter att göra ytterligare affärer under det kommande året säger Joakim Alm, VD och huvudägare i ALM Equity AB.

ALM har drygt 101 miljoner aktier. Aktien handlas inofficiellt genom HQ Bank. Marknadsnoteringarna redovisas av beQuoted, en lista för aktier utanför börsens handelssystem.Stockholm den 12 februari 2007

Joakim Alm
Verkställande direktör

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, telefon 0733 - 96 97 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Equity Pressrelease 2007-02-12.pdf
ALM Equity Bokslutskommuniké 2006.pdf

Om ALM Equity
Mer information finns på www.almequity.se samt på www.beQuoted.com

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här