Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Förstärkning av minoritetspolitiken

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:29 CET

Regeringen har fattat beslut om att följa upp det minoritetspolitiska arbetet hos ett antal myndigheter av särskilt intresse.

- Regeringen har höjt ambitionerna för minoritetspolitiken i Sverige, inte minst genom utvidgningen av förvaltningsområdena. Vi förstärker även uppföljningen av det minoritetspolitiska arbetet i samhället i stort, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Lagen innebär att myndigheter inom vissa geografiska områden är skyldiga att i vissa ärenden kommunicera på minoritetsspråk. Förutom dessa regler innebär lagen även en förstärkt uppföljning av minoritetspolitikens genomslag i samhället i stort.

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge vissa myndigheter av särskilt intresse i uppdrag att följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Myndigheterna ska följa upp och analysera sitt eget arbete och redovisa vilka effekter arbetet haft för minoritetspolitikens mål, dvs. att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Beslutet omfattar följande myndigheter; Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens skolverk, Statens skolinspektion, Högskoleverket, Lantmäteriet, Diskrimineringsombudsmannen, Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten och Statens kulturråd.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Lennart Rohdin
Politiskt sakkunnig
08-405 35 03