Cherry

Förstärkning i koncernledningen för Cherry AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2017 17:10 CEST

Christine Rankin har idag anställts som CFO för Cherry AB (publ) och tillträder sin tjänst omgående. Därtill har Carolina Haglund Strömlid tillträtt tjänsten som Head of Investor Relations & Communication för Cherry AB (publ).

Christine Rankin har en gedigen bakgrund inom finans och kommer närmast från ett uppdrag på Nasdaq. Dessförinnan har Christine bland annat arbetat som VP Finance för Serneke Group AB och som Head of Corporate Control för Spotify AB. Christine var fram till 2014 auktoriserad revisor och partner på PwC. Christine har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.

Carolina Haglund Strömlid har tidigare bland annat arbetat som Head of Investor Relations för Com Hem Holding AB, som senior rådgivare för IR & PR på Intellecta Corporate AB och som Head of Corporate Communications & Investors Relations för PA Resources AB. Carolina är civilekonom från Örebro Universitet.

”Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Christine och Carolina. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla Cherry som ett snabbväxande bolag och förvalta den starka position som Cherry har inom samtliga affärsområden. Förstärkningen av koncernledningen är en del i våra förberedelser inför en notering på Nasdaq Stockholm och tillför bolaget gedigen erfarenhet och kompetens inom både Finance och Investor Relations & Communications”, säger Anders Holmgren, VD Cherry AB (publ).

Styrelsen i Cherry AB (publ) har, tillsammans med VD Anders Holmgren, beslutat att genomföra en strukturell förändring i koncernens ledningsgrupp. Koncernledningen för Cherry AB (publ) kommer att bestå av VD Anders Holmgren, CFO Christine Rankin, Ansvarig för affärsutveckling och partnerskap Morten Klein samt Head of Investor Relations & Communications Carolina Haglund Strömlid.

Alexander Pettersson kommer att kvarstå i koncernens finansfunktion där ansvarsområden och roller kommer att tydliggöras framgent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), Telefon 0708-607 534, anders.holmgren@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och AktieTorgets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 16.30 CET.

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.