Huddinge kommun - politik

Förstärkningar till barn, unga och lärare i Huddinges budget

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:49 CEST

I den styrande koalitionens förslag till budget för 2017 fördelas totalt 21,9 miljoner kronor extra till grundskolenämnden, förskolenämnden och socialnämnden för att säkra kvaliteten i verksamheterna. Av denna prioritering går 8,4 miljoner kronor till grundskolenämnden.

– Vi har ett tufft ekonomiskt läge och då gäller det att prioritera rätt saker för en fungerande verksamhet. Vårt primära fokus ligger på våra barn och unga som ska ges det stöd de behöver för att lämna grundskolan med goda förutsättningar att klara gymnasiet på tre år, säger Jelena Drenjanin (M), grundskolenämndens ordförande.

Hela det riktade statsbidraget (lärarlönelyftet) på 25 miljoner kronor fördelas ut till skolnämnderna för att stärka lärarlönerna.

– Lärarna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper och med denna prioritering stärks läraryrkets attraktionskraft ytterligare. Det kommer leda till att vi får fram fler skickliga, behöriga och legitimerade lärare och därigenom förbättra resultaten i skolan, säger Jelena Drenjanin (M).


För mer information:

Jelena Drenjanin (M)
Grundskolenämndens ordförande
0708-790466
jelena.drenjanin@huddinge.se

Joakim Goding (M)
Politisk sekreterare
08-535 301 58
joakim.goding@huddinge.se