Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

Förstärkt regionalt turnéstöd för Skara skolscen

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2013 12:56 CET

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har sedan 2011 gett ett särskilt stöd till Skara skolscen för att bedriva turnéverksamhet. Besked om stöd för 2013 har dock försenats. Nu meddelar regionen att stödet fortsätter, med en rejäl uppräkning.

- Skara skolscen är unik i regionen och turnéverksamheten som man producerar har stor betydelse för kulturlivet i Västra Götaland. Därför väljer vi att inte bara förnya stödet utan även skjuta till 50 000 kronor extra i uppräkning, säger Alex Bergström (S), ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Stödet till Skara skolscen, som är en framstående skådespelarutbildning som spänner över tre terminer och har nationellt upptagningsområde, har sin bakgrund i en avsiktsförklaring mellan regionen och Skara kommun. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen åtog sig avtalet, kallat ”Kulturen som drivkraft”, att bland annat stötta Skara skolscens turnéverksamhet.

Förutsättningen för stödet har dock varit ett gemensamt samråd, förlagt till september månad. Under 2012 kunde inte samrådet genomföras, av olika anledningar och därför kunde inte stödet föras in i kulturnämndens budget för 2013.

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen är dock ytterst måna om att inte äventyra turnéverksamheten och väljer därför nu att bevilja totalt 350 000 kronor för 2013.

- Det är olyckligt att yttre omständigheter gjort att samrådet inte kunde genomföras enligt tidsplanen, men det ska naturligtvis inte drabba den utmärkta verksamhet som Skara skolscen bedriver. Regionens stöd betyder mycket för Skara skolscen och Skara skolscen betyder mycket för regionen, sammanfattar Alex Bergström.


Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.