Värmdö kommun

Förstärkt samarbete mellan polis och Värmdö

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 09:00 CET

Ökad trygghet och synlighet genom situations- och platsanpassade insatser, fältsamverkan och drogförebyggande arbete. Så lyder huvudbudskapet i det medborgarlöfte som tecknats mellan Värmdö kommun och Nacka lokalpolisområde.

Medborgarlöften innehåller exempel på konkreta aktiviteter som ska öka tryggheten och minska brottsligheten.

- Jag tror att medborgarlöftet kan höja medvetandet kring de här frågorna men det är också ett bra sätt att få arbete och engagemang från polisen i den lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Camilla Broo, kommundirektör i Värmdö kommun.

Arbetsmetoden är starkt integrerad med polisens nya styrmodell och det lokala samverkansarbetet mellan polis och kommun.

- Nu har vi fått medborgarlöftena på plats. I och med det har vi tagit ett viktigt steg mot en fördjupad samverkan med både medborgarna, civilsamhället och kommunen. Vi kan inte göra allt men vi kan alla göra något för att tillsammans skapa ett tryggare Värmdö, säger Marie Hummer, chef för Nacka lokalpolisområde.

Lokalt engagemang och ökat förtroende

Syften med medborgarlöftet är att skapa och ta tillvara det lokala engagemang som finns och öka förtroendet och nöjdheten med de olika parternas arbete. Det ger också en möjlighet att kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter, ett arbete som pågått i Värmdö i många år:

- Vi har sedan flera år ett grundmurat arbete med förebyggande insatser – föräldrastöd, fältverksamheten Polarna Värmdö och Tonårssafarin för att nämna några, säger Camilla Broo.

Det medborgarlöfte som Värmdö kommun och Nacka lokalpolisområde tagit fram baseras på information från medborgar- och medarbetardialoger, trygghetsundersökningar samt brottsstatistik.

Insatser i medborgarens vardag

De aktiviteter som ska prioriteras inom ramen för medborgarlöftet är situations- och platsanpassade insatser på platser och situationer som upplevs som otrygga bland kommunens medborgare. En plats som särskilt kommer att prioriteras är i och omkring Gustavsbergs Centrum.

Den redan etablerade fältverksamheten, bland annat genom Polarna Värmdö, kommer att träffa polisen kontinuerligt för att utbyta information och vidareutveckla samverkan kring rutiner vid gemensamma insatser.

Polisen och kommunen arbetar aktivt med ungdomar i riskzon, bl a genom att samordna ungdomsinsatser för att minska bruket av droger.

Medborgarlöftet ligger i linje med den samverkansöverenskommelse som Värmdö, Nacka och Tyresö kommuner tecknade med polisen under 2014. Överenskommelsen reglerar ambitionen och förutsättningarna för samverkan mellan polisen och kommunerna, medan medborgarlöftet tydliggör vilka aktiviteter som prioriterats.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.