Justitiedepartementet

Förstärkt skydd för hotade och förföljda

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 14:44 CET

Ebba Sverne Arvill, biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Uppsala, har utsetts till särskild utredare. Hennes uppdrag är att utreda vilka skyddsåtgärder som är lämpligast för att förstärka skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse. Hon skall också överväga om möjligheterna att ge ekonomiskt stöd bör utökas i fall då personer utsätts för sådan allvarlig brottslighet att deras livssituation påverkas.

- Utredningen är ett led i regeringens arbete med att stärka brottsoffrens rättigheter. Den är ett viktigt första steg i arbetet med att öka tryggheten för dem som lever med rädslan över att vara hotade eller förföljda. Jag har stora förhoppningar om att Ebba Sverne Arvill skall presentera förslag på snabbt genomförbara åtgärder, säger justitieminister Beatrice Ask.

I uppdraget ingår att se över lagen om besöksförbud. Utredaren skall även överväga åtgärder som underlättar vardagen för personer med skyddade personuppgifter. Vidare skall utredaren analysera om lagstiftningen behöver ändras för att förstärka skyddet mot upprepade trakasserier och förföljelser, s.k. stalkning.


Kontakt:
Rickard Wessman
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17
rickard.wessman@justice.ministry.se

Ämnessakkunnig
Elisabeth Wikén Jidell
08-405 43 74