Sundsvalls kommun

Förstudie av persontransportsystem upp till Norra Berget

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 09:45 CET

Sedan 1980-talet har det funnits tankar och idéer kring att förbättra kommunikationerna upp till Norra berget med någon form av linbana, bergbana eller annat transportsystem. Man har sett detta som ett sätt att öka tillgängligheten men även som en möjlighet att skapa en attraktion för Sundsvall.

Frågan har aktualiserats i och med att satsningar på kulturarvet bland annat har inneburit att Norra berget blivit ett allt mer fungerande och välbesökt friluftsmuseum. En förstudie ska bedrivas under
första delen av nästa år som ska leda till olika förslag på tekniker och placeringar. De olika förslagen ska redovisas med konsekvenserna för en lång rad områden; trafik, ekonomi, inverkan på natur och kulturmiljö, attraktion, landskapsbild, barriäreffekter, etc. Syftet är att skapa ett diskussionsunderlag för vidare beslut.

Förstudien upphandlas av Kultur & Fritid med stöd av kommunens upphandlingsenhet och Miljökontoret. Tyréns har vunnit anbudsgivningen i stark konkurrens av sex andra konsultföretag där både pris och kvalifikationer för uppdraget har bedömts. Slutrapport av förstudien ska
levereras före 1 juni 2014.

Kontaktperson

Sven Nordström
Kultur & fritid, Sundsvalls museum
Tel. 073-274 80 25
sven.nordström@sundsvall.se