Vänsterpartiet

Försvara rätten till abort

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 14:04 CEST

Europarådet har beslutat om en resolution som innebär att anställda inom vården kan välja att inte utföra aborter. Även hela sjukhus ska kunna neka att utföra abortverksamhet. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att regeringen gör så lite för att motarbeta de konservativa vindar som nu blåser genom Europa.

- Varje kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp och om hon vill avsluta en graviditet genom abort eller inte, säger Eva Olofsson, riksdagsledamot (V) socialutskottet.

Vänsterpartiet värnar dagens svenska abortlagstiftning. I många europeiska länder existerar inte fri abort genom att rätten till abort är starkt begränsad. Därför är Europarådets resolution ett stort bakslag.

- Över 70 000 kvinnor runt om i världen dör varje år på grund av osäkra aborter. Nu riskerar ännu fler kvinnor i Europeiska länder som saknar fri abort sin hälsa och sina liv på grund av Europarådets beslut. Frågan är vad alliansregeringen gör åt detta, säger Eva Olofsson.

För mer information kontakta: Eva Olofsson, riksdagsledamot (V) 073-317 10 27

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64