Fortifikationsverket

Försvaret får tillbaks 100 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:07 CET

Hårt arbete har gett resultat – försvarets fastigheter sköts allt mer effektivt. Som ett resultat av detta betalar fastighetsägaren Fortifikationsverket tillbaks 100 miljoner kronor från 2006 års hyror till försvaret.

Fortifikationsverkets ekonomiska prognos för det tredje kvartalet visar att verksamheten kommer att ge ett kraftigt överskott år 2006. Det innebär att ett budgeterat överskott kan återbetalas till kunderna. Verkets styrelse har beslutat att 100 miljoner kronor ska återbetalas.

Anledningen till att ett överskott budgeterades var att Fortifikationsverket beslutade om stora effektiviseringsinsatser efter att hyresavtalen för 2006 redan var tecknade.

– I rimlighetens namn ska då också kunderna få tillbaks de pengar som inte förbrukats. Vi fattade väldigt offensiva beslut som vi ville ha väl underbyggda, därför togs besluten efter att upplåtelseavtalen tecknats för 2006, säger Fortifikationsverkets generaldirektör Sören Häggroth.

De huvudsakliga faktorerna bakom överskottet är effektiviseringsinsatser, motsvarande 57 miljoner kronor under 2006, samt en väl fungerande lånehantering, där ett överskott på drygt 20 miljoner kronor skapats.

– Överskottet är ett resultat av att vi under flera år arbetat med att sänka kostnader i vår drift och administration, samtidigt som vi jobbar hårt med energifrågor för att hitta förmånliga och miljövänliga alternativ, säger Häggroth.
– Nu har vi bevisat att vi lyckats med det här arbetet, det stärker oss i den fortsatta verksamhetsutvecklingen. Försvarets mark och fastigheter ska inte kosta en krona mer än nödvändigt.

Sören Häggroth, generaldirektör
Tfn: 016- 15 47 01, mobil: 070-641 48 79

Andra frågor:

Kenneth Nilsson, Pressekreterare/Informatör
Mobil: 0705-85 09 39
E-post: khnn@fortv.se

Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd och en av landets största fastighetsägare med försvarsfastigheter och mark över hela landet. Personalstyrkan uppgår till cirka 700 personer. Försvarsmakten är Fortifikationsverkets största hyresgäst. Vi utvecklar moderna arbetsmiljöer för kundernas räkning. Läs mer om Fortifikationsverket på www.fortv.se