Försvarsdepartementet

Försvarets framtida Personalförsörjning utreds

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 11:00 CEST

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över och föreslå de åtgärder som behövs för att anpassa personalförsörjningen till försvarets nya inriktning. Till utredare har Thomas Rolén utsetts.

- Huvudansvaret för att forma de nya tidsbegränsade kontrakten för personal i stående och kontrakterade förband bär parterna. Därför är utredarens dialog med dem viktig. Med den nya utredningen läggs den sista biten av personalförsörjningen på plats, i och med att frågan om tjänstgöringsvillkor för de anställda i de stående och kontrakterade förbanden blir grundligt utredda, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Utredningen ska bland annat:
- föreslå åtgärder för att åstadkomma säker bemanning av insatser
- överväga olika möjligheter att tidsbegränsat anställa vissa personalkategorier
- se över anställningsskyddet för tidvis tjänstgörande militär personal i deras huvudsakliga anställning

Utredaren ska också ta initiativ till och föra en dialog med arbetsmarknadens parter på det statliga området i syfte att underlätta kollektivavtal om tidsbegränsad anställning för vissa personalkategorier.

Till utredare har Thomas Rolén utsetts. Han är för närvarande president för kammarrätten i Stockholm. Han har bland annat varit expeditionschef i Justitiedepartementet och generaldirektör för Domstolsverket.

Tidigare har Pliktutredningen presenterat detaljerade förslag om framtidens rekrytering och grundutbildning och Veteransoldatutredningen har belyst de särskilda frågor som berör personal som gör insatser utomlands.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Maria Vikberg
Pressassistent
08-405 25 30
0730-36 84 77

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir. 2009:58 Personalförsörjning för det reformerade försvaret (http://www.regeringen.se/sb/d/11909/a/129778)