Försvarsdepartementet

Försvarsberedningen besöker Pakistan och Indien

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 13:12 CEST

- Den asiatiska utvecklingen påverkar Europa och Sverige och utgör därför också en del i bedömningen av det säkerhetspolitiska läget för vårt land. Besöket i Pakistan och Indien ger en möjlighet att på plats diskutera utvecklingen i en region vars säkerhetspolitiska betydelse ökar. Det menar Försvarsberedningens ordförande, den socialdemokratiske riksdagsledamoten Håkan Juholt.

Vid Försvarsberedningens besök i Pakistan och Indien, mellan den 28 oktober och den 7 november 2004, genomförs samtal med politiker och tjänstemän som företräder ländernas försvars- och säkerhetspolitik samt företrädare för fristående forskningsinstitutioner.

Utvecklingen i omvärlden spelar en allt större roll för vår egen säkerhet och välfärd. Försvarsberedningen har i sina rapporter analyserat den globala säkerhetspolitiska utvecklingen och dess konsekvenser för Sverige. I detta sammanhang har beredningen bl.a. behandlat utvecklingen i Asien, inklusive Kashmirkonflikten, liksom konflikterna mellan Nordkorea-Sydkorea och Kina-Taiwan och utvecklingen i Afghanistan. I Asien finns kriser, vars allvar stärks genom att flera berörda länder antingen innehar eller försöker att producera kärnvapen utgör en särskildfaktor. Andra allvarliga problem i regionen är narkotikahandel och terrorism.

- Samtidigt råder sedan ett år en vapenvila mellan Indien och Pakistan, en omfattande dialog förs mellan länderna, och konfliktförebyggande och förtroendeskapande åtgärder vidtas. Detta ger anledning till en försiktig optimism, fortsätter Juholt.

Den parlamentariskt sammansatta Försvarsberedningen skall svara för samråd mellan regeringen och riksdagspartierna om den långsiktiga inriktningen av försvars- och säkerhetspolitiken. Inför 2004 års försvarsbeslut har Försvarsberedningen redovisat två rapporter. I rapporten Säkrare grannskap osäker värld (Ds 2003:8), behandlade beredningen händelseutvecklingen på det säkerhetspolitiska området från 2001 till 2003. Den andra rapporten, Vårt militära försvar vilja och vägval (Ds 2003:34), innehöll en samlad säkerhetspolitisk bedömning med slutsatser för svensk säkerhets- och försvarspolitik, samt beredningens syn på frågor rörande det militära försvarets framtida utformning.

Kontakt:
Försvarsberedningens ordförande
Håkan Juholt
070-530 42 61

Huvudsekreterare
Michael Mohr
070-594 69 20