Sectra AB

Försvarsdepartementet i Nederländerna signerar ramavtal med Sectra

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:29 CET

Försvarsdepartementet i Nederländerna har signerat ett nytt treårigt ramavtal med Sectra. Ramavtalet avser leveranser av Tigerprodukter, som används för att skydda tal- och datakommunikation mot avlyssning.

Försvarsdepartementet i Nederländerna har sedan tidigare ett ramavtal med Sectra om leveranser av Tiger XS. Ramavtalet har nu förnyats med en löptid på tre år. Även service och support ingår i avtalet. Användarna av produkterna är försvarsgrenar som flottan, armén och flygvapnet samt den centrala försvarsledningen.

– Försvarsdepartementet i Nederländerna upprätthåller en hög säkerhetsnivå och en lång planeringshorisont, vilket ger fördelar ur både säkerhets- och kostnadssynpunkt, säger Michael Bertilsson, VD för Sectra Communications.

Säker kommunikation med Tiger XS
Sectras Tigerprodukter för säker telefoni används av beslutsfattare, myndighetstjänstemän och militärer i 17 av Europas länder. Under hösten 2010 utsågs Tiger XS av EU-rådet till den produkt som ska användas för säker telefoni inom den Europeiska Unionen.

I Nederländerna används Tiger XS av samtliga departement och försvaret. Telefonsamtal mellan ministrar, statssekreterare och tjänstemän med nyckelroller är därmed skyddade från informationsläckage. Samtliga ministerier skyddar dessutom sin faxkommunikation mellan departementen med hjälp av Tiger XS.

Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectras avlyssningssäkra kommunikationssystem 
Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och försvar i Europa med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem.

Sectras verksamhet 
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsidahttp://www.sectra.se