Försvarshögskolan

Försvarshögskolan får examenstillstånd på master- och forskarnivå

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 12:43 CEST

– Detta är en historisk dag, inte enbart för Försvarshögskolan utan för totalförsvarssektorn som helhet, säger Peter Egardt, tidigare landshövding och ordförande i Försvarshögskolans styrelse.

Lärosätet har länge utbildat doktorander, men eftersom de inte kunnat examineras av Försvarshögskolan har de varit antagna vid andra lärosäten, både i Sverige och i andra delar av Europa. Nu kan forskarutbildning ske helt i egen regi. Inledningsvis inrättas forskarutbildning i krigsvetenskap och i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, och de första doktoranderna ska antas i början av 2019.

– Det här betyder att vi avsevärt kan stärka vår position både nationellt och internationellt inom vår unika nisch. Visionen är att skapa en internationell forskar- och forskarutbildningsmiljö, säger Romulo Enmark, rektor vid Försvarshögskolan.

De första studenterna på masterprogrammet i politik och krig börjar redan i höst. Detta möjliggörs genom att Försvarshögskolans befintliga ettåriga magisterprogram ställs om till en tvåårig internationell master. Programmet ges på engelska.

– För ett specialiserat lärosäte som Försvarshögskolan är det viktigt att bedriva egen master- och doktorandutbildning. Inte minst är det avgörande för utvecklingen av den akademiska forskningen för Försvarsmaktens behov, något som i sin tur har stor betydelse för officersutbildningens forskningsanknytning, säger Martin Norsell, prorektor och forskningschef vid Försvarshögskolan.

Arbetet med att få examenstillstånd inleddes år 2011 då nuvarande rektor Romulo Enmark tillträdde. I december 2016 lämnades ansökan in till regeringen som remitterade den till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för bedömning. UKÄ gav sitt klartecken hösten 2017 och rekommenderade regeringen att besluta om den förändring i lärosätets förordning som krävs för att utöka examensrätten. Den 8 mars tog regeringen det formella beslutet. Förändringen träder i kraft den 2 maj 2018.

Försvarshögskolan utbildar och forskar för en säkrare värld. Vi är en specialiserad högskola inom området försvar, krishantering och säkerhet - kunskapsområden som bidrar till ett säkrare samhälle, både nationellt och internationellt. Här får studenter, forskare och lärare utvecklas i en unik akademisk miljö där militära och civila perspektiv möts och där yrke och akademi går hand i hand. Våra studenter är framtidens civila och militära ledare, experter och forskare som ska analysera och hantera krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket.