Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolan flyttar till nya lokaler

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2005 10:52 CEST

Försvarshögskolan flyttar efter 44 år i en traditionell militär utbildningsmiljö i Svea Artilleriregementes
gamla kaserner till nya lokaler. Från och med den 1 augusti 2005 kommer högskolan att husera i en
modern och funktionell byggnad på Drottning Kristinas väg 37 – ett stenkast från Kungliga Tekniska
Högskolan och med omedelbar närhet till flera andra högskolor.
I samband med flytten blir Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutet grannar,
med bland annat gemensamt bibliotek, Anna Lindh-biblioteket.
- Arbetet med att hitta en funktionell och ekonomiskt ansvarsfull lösning på
Försvarshögskolans lokalproblem har pågått i många år. För cirka fem år sedan inleddes
den process som nu avslutas med en flyttning. En ombyggnad av våra nuvarande lokaler
skulle ha blivit dyrare för oss än vad det blir att flytta till nya, mindre lokaler som redan
från början är anpassade för våra behov, säger Henrik Landerholm, rektor vid
Försvarshögskolan. Nuvarande 20 000 kvadratmeter ersätts av 14 000 i de nya lokalerna
som präglas av stor flexibilitet för framtida verksamhetsförändringar.
I och med flytten blir Försvarshögskolan också mer tillgänglig för allmänheten. Tidigare
har besökstillstånd krävts för att få passera vakten. Anna Lindh-biblioteket,
seminarielokaler, hörsal och cafeteria bildar tillsammans med hyresgästerna något av ett
centrum för utrikes- och säkerhetspolitisk forskning och utbildning.
- Försvarshögskolan bidrar till att Campus förstärks och utvecklas som campus. Vi är
därför mycket glada över att få Försvarshögskolan som våra hyresgäster, säger Lennart
Karlsson, vd för Akademiska Hus i Stockholm AB.
Fakta
Arkitektbyrå: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Bränd Jan Erik Mattsson.
Inredningsarkitekt: Analys & Design
För mer information, kontakta Anneli Lindstedt, informationschef
E-post: anneli.lindstedt@fhs.se
Tel: 08-788 90 11 (tom fredagen den 22 juli). Fr o m 8 augusti 08-553 42 530
Mobil 070-251 97 20
I september kommer Försvarshögskolan att inviga sina nya lokaler. Under samma vecka kommer även
att genomföras ett 40-tal seminarier inom de ämnen som Försvarshögskolan forskar och utbildar i och
om.
Försvarshögskolans nya adress fr o m den 1 augusti 2005
Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm, Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37,
Telefon (vxl): 08-553 42 500, E-post: exp@fhs.se
, www.fhs.se