Säkerhets- och försvarsföretagen

Försvarsindustriföreningen i ny skepnad

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2007 14:11 CEST

Företagen efterfrågar regeringens strategi

I dag har industrins företrädare framfört sina önskemål till Försvarsdepartementet kring arbetet med försvarsindustristrategin.

– Sverige behöver en långsiktig försvarsindustriell strategi för att kunna göra rätt prioriteringar. Att avveckla projekt innan man har jämförelser med inköp från utlandet är en dålig affär.

Det sa Peter Lundberg, vd för Säkerhets- och försvarsföretagen, vid ett seminarium kring Sveriges säkerhet i dag.

Försvarsföretagens roll har förändrats under de senaste tio åren. Den har breddats och omfattar hela samhällets säkerhet, inte minst den civila sidan. Säkerhet i dag handlar om så mycket mer än ett militärt försvar. Samhället behöver ha beredskap för allt från terrorhandlingar till miljö- och väderkatastrofer. Av medlemsföretagens totala produktion är nära hälften kommersiella varor och tjänster, till stor del inom säkerhetsområdet. Därför byter Försvarsindustriföreningen namn till Säkerhets- och försvarsföretagen.

− Det går inte längre att se på industrin på samma sätt som tidigare. Bilden som speglas idag bygger på gamla beslut och en föråldrad världsuppfattning. Med bland annat namnbytet vill vi bättre visa vad vi står för, sa Peter Lundberg, vd för Säkerhets- och försvarsföretagen.

Säkerhets- och försvarsföretagen menar att denna bredare syn på säkerhet också bör ligga till grund för det industristrategiarbete som Försvarsdepartementet nu arbetar med.

– De svenska företagen har hög kompetens och konkurrenskraft. De satsar nu på att med svenska forsknings- och utvecklingssatsningar som bas hitta lämpliga samarbetspartners för att kunna lösa försvarets framtida behov på ett kostnadseffektivt sätt. Att då redan i budgetarbetet peka ut konkreta projekt för avveckling är olyckligt. Detta trots att Försvarsmakten bedöms ha operativa behov av den nya materielen, sa Peter Lundberg och tillade:

– Diskrimineringen av svenska alternativ i detta tidiga skede med hänvisning till kostnadseffektivitet verkar inte rätt. Först efter att de svenska alternativen kunnat ställas mot likvärdiga direktimporterande alternativ kan man göra sådana jämförelser. Vi missar inte bara möjligheten till kostnadseffektiva svenska bidrag i internationella samarbetsprojekt utan vi missar också svenska jobb och exportmarknader.

Företagens budskap till regeringen

På förmiddagen deltog Åke Svensson, vd Saab AB, Magnus Ingesson, vd BAE Systems AB, Gunnar Larsson, vd Kockums AB och Johannes Lind, vd Kitron AB vid en hearing i Försvarsdepartementet.

Följande budskap fördes fram:

• Det finns ingen öppen marknad för försvarsmateriel. Den strävan mot en mer öppen marknad som pågår, främst inom EU, kommer inom överskådlig tid inte ge några synliga resultat.

• Förmåga att utveckla är viktigt. Om Sverige ska behålla och utveckla sitt gynnsamma läge krävs vilja och satsningar inom rätt områden.

• En förutsättning för internationella samarbeten är att det finns förmåga att utveckla nya försvars- och säkerhetsprodukter i Sverige.

• Företagen är ett stöd för Försvarsmakten vid internationella insatser. Företagen kan snabbt genomföra anpassningar av materiel och tjänster när behoven förändras. Det finns också behov av att uppgradera redan levererad materiel.

Eftermiddagens seminarium

Under eftermiddagens seminarium presenterade också ett antal experter i säkerhets- och försvarsfrågor sin syn på olika aspekter på Sveriges säkerhet. Presentationerna kan laddas ned via Säkerhets- och försvarsföretagens hemsida.

Försvar i förändring – går det att spara och satsa samtidigt?

Henrik Landerholm, rektor Försvarshögskolan.

Försvarspolitiken – behöver den politiska processen förändras för att möta det nya samhället? Rolf Gunnarsson (m), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Säkerhets- och försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll i en förändrad värld

Tomas Ries, Utrikespolitiska Institutet.

Den nya profilen, den nya inriktningen. Varför och hur?

Magnus Ingesson, ordförande Säkerhets- och försvarsföretagen, tillika vd BAE Systems AB


För mer information kontakta:
Peter Lundberg, vd Säkerhets- och försvarsföretagen
Telefon: 08-524 630 70, mobil: 0709-99 00 40
E-post: peter.lundberg@soff.se
--------------------------------------------------------------------------------

Säkerhets- och försvarsföretagen är intresseföreningen för små och stora företag inom säkerhets- och försvarsområdet i Sverige. Syftet är att skapa bättre industriella och kommersiella förutsättningar för medlemsföretagen. Föreningen sprider kunskap om företagens betydelse för säkerhet och försvar samt för sysselsättningen. Föreningen har idag 32 medlemsföretag varav 24 är SME-företag. Företagen har 21 000 anställda och omsätter 34 miljarder (2006). Säkerhets- och försvarsföretagen skapar sysselsättning för cirka 100 000 personer. Läs mer på www.soff.se